อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

นำโมเดล"สะพานชลมารควิถี"เล็งผุดถนนเลียบทะเลบางขุนเทียน

กทม.เล็งผุดถนนเลียบทะเล เตรียมนำโมเดล”สะพานชลมารควิถี” จ.ชลบุรี พัฒนาถนนเลียบชายทะเลบางขุนเทียนเชื่อมสมุทรปราการ-สมุทรสาครฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 20.26 น.

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสะพานเลียบชายทะเลชลมารควิถี จังหวัดชลบุรี พร้อมนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวางผังและพัฒนาเมือง นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำนายกิตติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด(เคที) นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการเคที นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียนและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูล

นายศักดิ์ชัย กล่าวว่า ปัจจุบันเขตบางขุนเทียนมีพื้นที่ติดชายทะเลประมาณ4.7 กิโลเมตร ซึ่งกทม.มีโครงการสร้างแนวกันคลื่นกัดเซาะในรูปแบบทีกรอยด์หรือคันหินซึ่งอยู่ระหว่างขออนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ที่ดำเนินการมาหลายปีแล้ว แต่ทั้งนี้ตนมองว่าการทำแนวกันคลื่นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ได้ด้วย เพื่อให้การใช้งบประมาณของกทม.เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยวเที่ยวได้ทั้งบางขุนเทียนและสมุทรสาคร สมุทรปราการ โดยได้นำคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูรูปแบบที่จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการสำเร็จในโครงการสะพานเลียบชายทะเลชลมารควิถี เพื่อจะนำไปพิจารณาปรับให้เข้ากับพื้นที่การพัฒนาในโครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ซึ่งจะเป็นคนละจุดประสงค์กันโดยที่ชลบุรีได้สร้างเพื่อแก้ปัญหาการจราจร แต่ที่บางขุนเทียนจะเป็นรูปแบบเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยหลังจากนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธาสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองไปศึกษาพิจารณาก่อนจะเชิญตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาครมาร่วมกันบูรณาการการทำงานคาดว่าภายใน2 สัปดาห์จะสามารถเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสรุปแนวทางการดำเนินงานได้

สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานเลียบชายทะเลชลมารควิถีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร  ซึ่งเป็นหนึ่งในการวางผังเมืองรวมของจังหวัดชลบุรีตั้งแต่ฉบับแรกและมีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องมีระยะทางรวม 6,990 เมตรระยะห่างจากฝั่งประมาณ 200 เมตร ตอม่อเป็นรูปแบบกลมสามารถต้านแรงลมได้อย่างเหมาะสมและไม่กีดขวางทางเดินน้ำความกว้างของถนนตั้งแต่17-23 เมตรความสูง4 เมตรแบ่งการก่อสร้างออกเป็น5 ช่วงแล้วเสร็จ2 ช่วงอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก3 ช่วงโดยใช้งบประมาณของเทศบาลอบจ.ชลบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี  กว่า1,000 ล้านบาท 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 63