อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

ย้ำ19ก.ย.ใช้'สำเนาใบขับขี่'โชว์ตร.ได้ แต่ต้องถ่ายตัวจริงไว้ในมือถือ

ยืนยันย้ำอีกครั้ง เริ่มวันที่ 19 ก.ย. แน่นอน คนขับขี่รถใช้สำเนาใบขับขี่แสดงต่อตำรวจได้ แต่ต้องถ่ายบัตรตัวจริงเอาไว้ในมือถือด้วย พุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 11.20 น.


เมื่อวันที่ 21 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยิ่งใกล้จะถึงวันดีเดย์ก็ยิ่งมีประชาชนติดต่อสอบถามกันเข้ามามากมาย ถึงเรื่องที่จะใช้สำเนาใบขับขี่แทนใบขับขี่ตัวจริง จึงขอย้ำเตือนให้ชัดเจนอีกครั้งเพื่อความถูกต้องและง่ายต่อความเข้าใจ สรุปคือ "ในขณะขับรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัว และต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ แต่หากผู้ขับขี่แสดงสำเนาภาพถ่ายใบขับขี่และแสดงใบขับขี่ตัวจริงที่ถ่ายไว้ในโทรศัพท์มือถือ กรมการขนส่งทางบกให้ถือว่า ผู้ขับขี่คนนั้นมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัว"

กรณี ตำรวจจะออกใบสั่ง แต่ไม่พบตัวคนขับขี่ จำเป็นต้องติดใบสั่งที่รถให้ผู้ขับขี่เห็นง่ายๆ หากไม่สามารถติดไว้กับรถได้ ต้องส่งใบสั่งพร้อมด้วยพยานหลักฐานไปทางไปรษณีย์ไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ เพื่อให้ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบสั่งนั้น

ส่วนการชำระค่าปรับ 1.ส่งธนาณัติหรือการส่งตั๋วแลกเงินโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สั่งจ่ายให้แก่ ผบ.ตร.พร้อมด้วยสำเนาใบสั่งไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ในใบสั่ง หรือวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่น โดยผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการรับชำระเงิน  และ2.ชำระค่าปรับที่สถานีตำรวจ

หากไม่ชำระค่าปรับตามเวลากำหนด ตำรวจจะลงบันทึกข้อมูลพร้อมส่งไปยังกรมการขนส่งทางบกฯ เพื่อให้อายัดการชำระภาษีประจำปีชั่วคราว หากตอนหลังมีความต้องการจะขอชำระค่าปรับก็ไปชำระได้ที่รมการขนส่งทางบกเลย.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 73