อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

รพ.รัฐใหม่กิ๊กเจ็บป่วยมาได้ทุกวัน "โรงพยาบาลบางนากทม."

โรงพยาบาลบางนากทม. สังกัดกรุงเทพมหานคร เปิดบริการแล้ว ใกล้สำนักงานเขตบางนา มาได้ทุกวัน พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 12.49 น.

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.นายแพทย์พิชญา   นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ตรวจติดตามการบริหารงานของโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  เขตบางนา ซึ่งตั้งอยู่ติดกับสำนักงานเขตบางนา  ทั้งนี้โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ได้เปิดให้บริการในส่วนของอาคารผู้ป่วยนอก(OPD) เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.61 มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ 1,790 ตร.ม.ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชั่วคราวเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ในเบื้องต้นให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปมีหน่วยให้บริการ ได้แก่ตรวจโรคผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉินทำแผลฉีดยา ส่งเสริมป้องกันชันสูตรโรค รังสีวินิจฉัยและทันตกรรม ครอบคลุมพื้นที่เขตบางนาพระโขนง สวนหลวง วัฒนา ประเวศคลองเตย อ.บางพลีอ.พระประแดงจ.สมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งให้บริการผู้ป่วยแล้วทั้งสิ้น 3,189 รายไม่มีผู้ป่วยพักค้างคืน  แต่หากพบว่าผู้ป่วยอาการวิกฤติจะมีรถพยาบาลฉุกเฉินนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียง

ทั้งนี้ จากการตรวจเยี่ยมพบว่าโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครประสบปัญหาด้านการเดินทาง  เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นและมีรถบรรทุกผ่านเส้นทางหน้าโรงพยาบาลจำนวนมากทั้งนี้รองปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายสำนักการแพทย์ประสานกับสำนักงานเขตบางนาเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไปส่วนปัญหาด้านผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเป็นจำนวนน้อยนั้นพบว่าสาเหตุมาจากประชาชนยังไม่ทราบถึงข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลประกอบกับโรงพยาบาลอยู่ในซอยและไม่มีรถสาธารณะผ่านจึงมอบหมายให้สำนักการแพทย์เร่งประชาสัมพันธ์ถึงการให้บริการทางการแพทย์ด้านต่างๆพร้อมแผนเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะด้านมากขึ้น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 120