อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

ลองก่อน600จุดคอกขยะแบบใหม่ดูดีพับเก็บได้ไม่เลอะเทอะ

กทม.เตรียมตั้งคอกกั้นขยะพับได้รูปแบบใหม่ 600 จุด สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมวินัยทิ้งขยะให้ถูกที่ ถูกเวลา ผลงานการออกแบบจากประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเมือง ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 12.27 น.

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.62 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดออกแบบคอกกั้นขยะพับได้โดยมีบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นำแบบไปจัดทำคอกกั้นขยะจำนวน 600ชิ้นมอบให้กรุงเทพมหานครนำไปตั้งทดแทนคอกกั้นขยะเดิมรวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยว 

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายในด้านความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองควบคู่กับการปรับปรุงภูมิทัศน์ความสวยงาม ร่มรื่นเป็นมหานครสิ่งแวดล้อมที่ดีในทุกมิติการบริหารจัดการขยะเป็นภาระกิจสำคัญในระดับต้นๆของมหานครทั่วโลกเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครที่ได้ส่งเสริมและรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมในการทิ้งขยะที่ถูกวิธีซึ่งถือเป็นอีก 1มาตรการสำคัญในการรักษาความสะอาดของเมืองที่ต้องผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยกำหนดแนวทางการทิ้งขยะอย่างเป็นระบบจัดหากถังขยะรองรับให้เพียงพอสะดวกและง่ายต่อทุกคนแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมหากมากจนเกินไปก็อาจจะส่งผลกระทบเช่น กีดขวางทางเดินเท้าบดบังทัศนียภาพ ทำลายภูมิทัศน์ของเมืองและอาจจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการทิ้งขยะที่ไม่เป็นเวลาได้ก่อให้เกิดปัญหาขยะตกค้างและการสะสมของเชื้อโรคซึ่งปัจจุบันพบว่าจำนวนขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้น เฉลี่ยอยู่ที่10,700 ตันต่อวันหากนำมาเฉลี่ยกับจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครกว่า 10ล้าน พบว่า ประชากร1คนผลิตขยะคนละ 1กิโลกรัมต่อวันจึงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาชนที่จะช่วยกันพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเมืองที่สะอาดสวยงาม

ทั้งนี้ผลงานที่ชนะเลิศการประกวด เป็นคอกกั้นที่สามารถพับเก็บได้ สามารถทำความสะอาดได้ มีที่กั้นรอบทั้ง 4 ด้าน ไม่ทำให้พื้นถนนสกปรกจะมีการนำแบบไปจัดทำคอกกั้นขยะจำนวน 600ชิ้นและมอบให้กรุงเทพมหานครไว้ใช้ประโยชน์เพื่อติดตั้งทดแทนคอกกั้นขยะเดิมติดตั้งตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือจุดที่เหมาะสมพร้อมมอบให้สำนักงานเขตทั้ง50 เขตพิจารณากำหนดจุดติดตั้งคอกกั้นขยะพร้อมติดป้ายแสดงข้อมูล  วัน เวลาทิ้งขยะและเวลาจัดเก็บขยะ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 65