อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

โซนนิ่งร้านเหล้าใกล้โรงเรียนทั่วกรุงสั่งปิดแล้ว62แห่ง

กทม.นำระบบ GIS จัดโซนนิ่งร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา ผลจัดโซนนิ่ง สั่งปิดร้านแล้ว62แห่ง พุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.39 น.

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.62 พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดพื้นที่ (Zoning) บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาของกทม.และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกทม. สำนักการตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และกรมสรรพสามิต ว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 22/2558 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2558 ที่ได้กำหนดให้ 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย กทม. กระทรวงมหาดไทย สตช. กรมสรรพสามิต กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข จัดทำแนวเขตพื้นที่ (Zoning)ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา จำนวน 1,026 โซน โดย กทม.ได้พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการกำหนดโซนนิ่ง (Zoning) บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา เป็นการพัฒนาความร่วมมือการความร่วมมือการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณรอบสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมั่วสุมของเด็กและเยาวชน นำไปเป็นต้นแบบเพื่อขยายผลการดำเนินงานในจังหวัดอื่นด้วย
 
ทั้งนี้ จากข้อมูลการลงพื้นที่ตรวจสถานบริการตั้งแต่ปี2558-2562จำนวน 1,261 แห่ง พบว่ามีสถานบริการที่ทำผิด6แห่งโดยได้สั่งปิดกิจการเป็นเวลา 5 ปี ส่วนการตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ พบว่ามีความผิด และได้มีการสั่งปิดกิจการเป็นเวลา 5 ปี จำนวน 56 แห่ง รวมเป็น62 แห่ง อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินการตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 กทม.ได้สำรวจสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา 15แห่ง พบว่ามีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559-2561  จาก 341 ร้าน เป็น 223 ร้าน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    93%
  • ไม่เห็นด้วย
    7%

บอกต่อ : 73