อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

กองทัพบก-กทม.ร่วมมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ชุมชนคลองเตย

กทม. ร่วมส่งมอบบ้านที่ปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จให้ผู้ยากไร้ชุมชนคลองเตยโดยกองทัพบกมอบให้กับชุมชนคลองเตย สนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 12.53 น.

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสของกองทัพบกให้กับชุมชนคลองเตย โดยมี พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ลานกีฬาชุมชนพัฒนาชุมชนใหม่ แฟลต 19 - 22 เขตคลองเตย ทั้งนี้ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก และ พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 รับสนองพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส สนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่กรุงเทพฯ และ 25 จังหวัดภาคกลาง โดยความร่วมมือกับ กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน

สำหรับโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ต.ค. 61 ประกอบด้วย 1. ซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพฯ และ 25 จังหวัด ซึ่งปัจจุบันดำเนินการซ่อมแซมและส่งมอบบ้านไปแล้ว จำนวน 145 หลัง แบ่งเป็น ในพื้นที่กรุงเทพฯ 96 หลัง ต่างจังหวัด 49 หลัง และในวันนี้ดำเนินการส่งมอบบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนคลองเตย จำนวน 40 หลัง 2. ปรับปรุงพื้นที่รกร้างในชุมชนแออัดเป็นสวนหย่อมใจกลางชุมชนเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 17 แห่ง อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งหมด วันนี้ส่งมอบสวนหย่อมแห่งที่ 17 ให้ชุมชนคลองเตย 3. มอบเตียงให้ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่กรุงเทพฯและ 25 จังหวัด จำนวน 101 เตียง มอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 53 คัน และมอบที่นอนลม จำนวน 56 ชุด และ 4. รับ - ส่งผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้และด้อยโอกาสไปพบแพทย์ตามตารางนัด ซึ่งดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 161 ราย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 66