อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

เลือกเลย!มีบ้านว่างในกรุง-ปริมณฑลกว่า5แสนหน่วย

ผลสำรวจพบบ้านว่างกว่า5แสนหน่วย เขตรอบนอกปริมณฑลเหลือเพียบ นนทบุรีบางนาบางใหญ่แข่งกันขาย นักลงทุนต้องระวัง อังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.


ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์สแจ้งว่า ได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้านครหลวง ประมาณการจำนวนบ้านว่างอันได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว ห้องชุด ที่ใช้เกณฑ์ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 15 หน่วยต่อเดือน ซึ่งถือเป็นบ้านที่แทบไม่ได้ใช้สอย ล่าสุดพบว่ามีอยู่ 525,889 หน่วย ซึ่งปีหนึ่งๆ มีการผลิตที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯปริมณฑลประมาณ 110,000-120,000 หน่วย เท่ากับว่าถ้าไม่ผลิต

โดยพื้นที่ที่มีบ้านว่างน้อย อันดับที่ 1 คือพื้นที่ บางพลีจากที่อยู่อาศัย198,272 หน่วย ไม่มีผู้อยู่อาศัย 16,674 หน่วย หรือคิดเป็น 8% ซึ่งเท่ากับว่ามีบ้านว่าง 1หน่วยในทุกๆ  12 หน่วย  อันดับที่ 2 คือพื้นที่ มีนบุรี มีหน่วยที่อยู่อาศัยทั้งหมด 226,940 หน่วย ไม่มีผู้อยู่อาศัย 19,976 หน่วยคิดเป็น 9% และอันดับที่ 3 คือพื้นที่ ลาดกระบัง มีหน่วยที่อยู่อาศัยทั้งหมด 156,375 หน่วย ไม่มีผู้อยู่อาศัย 14,009 หน่วย หรือคิดเป็น 9%ดร.โสภณ กล่าวต่อว่า พื้นที่ที่บ้านว่างมากเป็นพิเศษ ได้แก่ อันดับที่ 1 คือพื้นที่ นนทบุรี มีหน่วยที่อยู่อาศัยทั้งหมด 335,421 หน่วย ไม่มีผู้อยู่อาศัย 45848 หน่วย หรือคิดเป็น 14% ซึ่งเท่ากับว่ามีบ้านว่าง 1 หน่วยในทุกๆ  7 หน่วย  อันดับที่ 2 คือพื้นที่ บางนา จากที่อยู่อาศัย 231,192 หน่วย ไม่มีผู้อยู่อาศัย 31289 หน่วย หรือคิดเป็น 14% ซึ่งเท่ากับว่ามีบ้านว่าง 1 หน่วยในทุกๆ  7 หน่วย และอันดับที่ 3 คือพื้นที่ บางใหญ่ จากที่อยู่อาศัย 221,492 หน่วย ไม่มีผู้อยู่อาศัย 28,016 หน่วย หรือคิดเป็น 13% ซึ่งเท่ากับว่ามีบ้านว่าง 1 หน่วยในทุกๆ  8 หน่วย โดยสัดส่วนห้องชุดที่มีบ้านว่างมากถึง 13.5% - 17.5% จะอยู่ในพื้นที่ บางใหญ่ บางพลี บางนา มีนบุรี บางกะปิ นนทบุรี บางเขน บางบัวทอง และคลองเตย ซึ่งจะมาขายแข่งกับสินค้าใหม่ๆ ของผู้ประกอบการได้  ทำให้ราคาที่อยู่อาศัยไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควร เป็นโอกาสดีของผู้ซื้อ

สำหรับการแก้ปัญหาที่อยากเสนอให้ทางราชการส่งเสริมการขายบ้านมือสองคือ 1. ประมูลขายบ้านโดยให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินให้ได้ราคาตลาดที่เหมาะสมเป็นที่เชื่อถือต่อทุกฝ่ายก่อน 2. ให้มีกองทุนสนับสนุนการให้สินเชื่อเพื่อการซ่อมบ้านเพื่อจะสามารถขายได้ราคาดีกว่าการขายตามสภาพ 3. ให้มีกองทุนรับซื้อบ้านมือสองเพื่อนำมาปรับปรุงเพื่อการขายใหม่ โดยให้ซื้อในราคา 90% ของราคาตลาด เพื่อช่วยให้ผู้ที่ครอบครองบ้านว่างสามารถมีเงินหมุนเวียนไปทำธุรกิจได้ .


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 64