อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

กฟน.สร้างความรู้ผู้ประกอบการป้ายโฆษณา

กฟน.สัมมนา “ผู้ประกอบการป้ายโฆษณาทำงานใกล้ไฟฟ้าแรงสูง” เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงอย่างปลอดภัย ให้แก่ผู้ประกอบการป้ายโฆษณา พุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 12.10 น.


เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ ซอยสุขุมวิท 20นายกนิษฐ์ ลือตระกูล ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง( กฟน.) เปิดเผยว่า กฟน. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร โดยให้ความสำคัญกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ประกอบการป้ายโฆษณา ซึ่งมีการปฏิบัติงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งต้องมีความระมัดระวังในการทำงานอย่างยิ่ง อีกทั้งหากเกิดเหตุจะทำให้กระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าดังนั้น การสัมมนาในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายอันก่อให้เกิดการบาดเจ็บ และเสียชีวิต ตลอดจนการสูญเสียทรัพย์สินต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ กฟน. ที่มุ่งมั่นในด้านเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าที่มั่นคงและความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า ประชาชนทั่วไป และสิ่งของสาธารณะต่าง ๆ ภายใต้ความเชื่อมั่นว่าอุบัติภัยเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้

ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟน. กล่าวต่อไปว่า กฟน. ยังมีโครงการ “MEA BETTER CARE SERVICE” เป็นการให้บริการดูแลระบบไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าพิเศษที่เป็นสมาชิกในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ทั้งในด้านการให้บริการ ให้คำแนะนำปรึกษา ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ การแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องของระบบไฟฟ้าภายในอย่างรวดเร็ว และการจัดหาเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาการใช้ไฟฟ้าของสมาชิกให้มีความมั่นคง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจ


กฟน. พร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบการเพื่อร่วมขับเคลื่อนนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้ายั่งยืน สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2878 5288 ในเวลาทำการ หรือ ช่องทางโซเชียลมีเดีย กฟน. รวมทั้งศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 81