อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563

ขอที่สาธารณะคืนยันเดินหน้า 9 คลองหลักทั่วกรุง

ยังเดินหน้า9คลองหลัก ยึด”ลาดพร้าว”โมเดล จัดการที่สาธารณะห้ามบุกรุก ปี63ของบขยายเขื่อนคลองเปรมฯ25กม. พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.38 น.


นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากที่ได้สั่งการให้สำนักงานเขตต่างๆ เร่งสำรวจแนวเขตทางถนน และซอย เพื่อให้ตรงกันทั้งในระวางแผนที่ของเขตฯและในพื้นที่จริงเพื่อป้องกันปัญหาข้อพิพาทต่างๆและเพื่อให้การดูแลพื้นที่สาธารณะมีข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งในส่วนของแม่น้ำคูคลองต่าง ๆ ก็เป็นพื้นที่สาธารณะที่มักจะมีการบุกรุกอยู่จำนวนมาก

โดยกทม.มีแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกคลองหลักจำนวน 9 คลอง ได้แก่ คลองบางซื่อ คลองบางเขน คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร คลองพระยาราชมนตรี คลองสามวา คลองลาดบัวขาว คลองประเวศบุรีรมย์ และคลองพระโขนง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของคลองลาดพร้าวเป็นคลองนำร่อง และคลองเปรมประชากรเป็นคลองที่2 ซึ่งได้เริ่มประเดิมงานแล้วในส่วนแรกจากคลองบ้านใหม่-หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ซึ่งพื้นที่สาธารณะจะต้องได้รับการดูแลเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้สอยร่วมกัน โดยในการสร้างเขื่อนริมคลองนั้นจะมีการก่อสร้างทางเดินทางจักรยานริมคลองและช่วยแก้ปัญหาคลองตื้นเขินจากบ้านบุกรุกและสามารถขุดลอกคลองให้ลึกเพิ่มประสิทธิภาพรองรับน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพฯได้ด้านนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กล่าวว่า การดำเนินการเขื่อนคลองลาดพร้าวระยะทาง23 กม. ขณะนี้คืบหน้าไปเกือบ 50 เปอร์เซนต์แล้ว ส่วนคลองเปรมประชากรอยู่ระหว่างก่อสร้างในช่วงที่ 1 จากคลองบ้านใหม่-บริเวณหมู่บ้านแกรนด์คาแนล ระยะทาง460 เมตรคืบหน้าแล้ว 65เปอร์เซนต์จะแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนธ.ค.นี้ช่วงต่อไปที่จะดำเนินการคือช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะ-ถนนเทศบาลสงเคราะห์ความยาวประมาณ 10.7กิโลเมตรวงเงิน 1,406 ล้านบาท ซึ่งได้ประสานกับทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยของบ้านเรือนที่บุกรุก ส่วนช่วงที่ 2 จากหมู่บ้านแกรนด์คาแนล-ถนนสรงประภาความยาวประมาณ 5กิโลเมตรวงเงิน 675 ล้านบาทและช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภา-ถนนแจ้งวัฒนะความยาวประมาณ 10กิโลเมตรวงเงิน 1,300 ล้านบาท โดยจะเสนอของบประมาณจากรัฐบาลเพื่อดำเนินการในแผนจัดทำงบประมาณปี63.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 72