อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

23 ก.ย.ปรับช่องจร.พื้นราบทุบสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิง

แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทาง ตั้งแต่23ก.ย.ปรับช่องจร.พื้นราบเล็กลง รองรับทุบสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิง ในโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.47 น.


นายไทวุฒิ  ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม.  แจ้งว่า  จากที่สำนักการโยธาได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง ซึ่งในโครงการจะก่อสร้างสะพานยกระดับขนาด 4ช่องจราจร 2ทิศทาง ความยาว1,950 ม.ความกว้าง 17.40ม. เริ่มจากบริเวณโรงเรียนนนทรีวิทยาถนนพระรามที่ 3เป็นการก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยก ณ ระนอง ขนาด 4 ช่องจราจรเชื่อมต่อกับทางยกระดับข้ามทางแยกถนนพระราม 4 ที่มีอยู่เดิม พร้อมทั้งก่อสร้างสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิงขนาด 2ช่องจราจร 2 ทิศทาง ความยาว550 ม. เพื่อทดแทนสะพานเดิมที่ต้องทุบทิ้งและก่อสร้างสะพานเลี้ยวขวาจากถนนพระราม3 ข้ามแยกณ ระนอง ในแนวถนนรัชดาภิเษกเข้าสู่สุนทรโกษาขนาด 2 ช่องจราจร ทิศทางเดียวความยาว 600ม.  โดยโครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาการจราจรในทุกทิศทางของแยก ณ ระนองได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมสำหรับโครงการดังกล่าวเริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 ก.ย.61 สิ้นสุดสัญญาวันที่13 มี.ค.64 ระยะเวลาดำเนินการ900 วัน  โดยระหว่างรื้อสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิงดังกล่าวจะไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดโดยจะปรับช่องจราจรพื้นราบให้เล็กลงเพื่อใช้พื้นที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23ก.ย.62 เป็นต้นไปพร้อมทั้งขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ดังนี้เส้นทางที่ 1รถที่มาจากถนนพระราม4ให้เลี้ยวซ้ายตรงไปถนนพระราม3ใช้ทางกลับรถหน้าตลาดปีนังเส้นทางที่ 2รถที่มาจากถนนพระราม3ให้เลี้ยวซ้ายเลียบทางรถไฟไปออกถนนพระราม 4และเส้นทางที่ 3รถที่มาจากถนนสุนทรโกษาให้วิ่งเลียบใต้สะพานเชื้อเพลิงและข้ามทางรถไฟไปถนนพระราม3เพื่อลดปริมาณจราจรในพื้นที่.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    88%
  • ไม่เห็นด้วย
    12%

บอกต่อ : 71