อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

จ่อประมูลอีก2โครงการยักษ์ กำจัดขยะงบเกือบหมื่นล้าน

ประมูลขยะอีก2โครงการยักษ์ กำจัดระบบปิดทำอาร์ดีเอฟ งบ9.5 พันล้าน ทำในที่เอกชนแบบบีโอโอสัญญา20ปี ศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.02 น.

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า หลังจากที่มีการประกวดราคาโครงการกำจัดขยะด้วยระบบเตาเผาที่อ่อนนุชและหนองแขม ที่ได้ผู้ชนะใน2โครงการดังกล่าวไปแล้วอยู่ขั้นตอนเตรียมลงนามสัญญา ซึ่งขณะนี้กทม.ยังมีโครงการกำจัดขยะขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างประกาศร่างทีโออาร์เอกชนดำเนินการ ในโครงการจ้างเหมากำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลอยระบบใหม่และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ อีก 2 โครงการ คือที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม วงเงิน 4,745 ล้านบาท และที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม วงเงิน 4,745 ล้านบาท ในรูปแบบ รวม 2 โครงการมูลค่า 9,490 ล้านบาท ซึ่งเป็นรูปแบบการกำจัดขยะโดยให้เอกชนขนขยะจากศูนย์กำจัดขยะของกทม.ด้วยระบบอัดมูลฝอย (Compactor) ซึ่งจะสามารถอัดขยะได้ในปริมาณมากกำหนดเงื่อนไขให้ทำการขนขยะไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน และนำไปกำจัดในพื้นที่ก่อสร้างโรงงานของเอกชน ที่จะต้องมีกระบวนการคัดแยกวัสดุรีไซเคิล การทำเชื้อเพลิงแห้งหรือ อาร์ดีเอฟ ทำปุ๋ยอินทรีย์ และการกำจัดกากมูลฝอยซึ่งเป็นผลพลอยได้ที่เอกชนได้รับนอกเหนือจากค่ากำจัดขยะที่กทม.จ่ายให้ในอัตราราคากลางที่ 650บาท/ตัน โดยเอกชนจะต้องเสนอรายละเอียดที่ดินที่จะทำการจัดตั้งโรงงานที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ตามระเบียบสำนักนายกฯและได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยทั้ง 2 โครงการมีระยะเวลาว่าจ้างตลอดอายุสัญญา 20 ปี โดยเมื่อครบเวลาสัญญาโรงงานและทรัพย์สินต่างๆของเอกชนก็ยังคงเป็นของเอกชนต่อไป หรือเป็นการลงทุนในรูปแบบ BOO (Build own and operate)นายชาตรี กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกระทรวงมหาดไทยมาเรียบร้อยแล้ว โดยโรงงานที่จะตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการใน 2 โครงการนี้สามารถก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดอื่นนอกพื้นที่กรุงเทพฯได้ และกระบวนการคัดเลือกเอกชนยังคงใช้กระบวนการพิจารณาจากข้อเสนอเทคนิคก่อน จากนั้นจึงจะพิจารณาในเรื่องราคา ซึ่งการกำจัดขยะในระบบนี้ จะช่วยคัดแยกขยะต่างๆไปใช้จนเหลือทิ้งน้อยที่สุด และอาร์ดีเอฟที่ได้ก็จะต้องนำไปเป็นเชื้อเพลิงขยะกับโรงงานที่มีกระบวนการนำเชื้อเพลิงไปใช้อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและถูกสุขลักษณะด้วย โดยโครงการนี้ราคาค่าจ้างจะถูกกว่าการจ้างฝังกลบในปัจจุบันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าด้วย เป็นการเลือกใช้วิธีการกำจัดขยะที่หลากหลาย จากปริมาณขยะของกรุงเทพมหานครที่มีมากถึงวันละ 10,500 ตัน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 61