อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563

จ่อประมูลอีก2โครงการยักษ์ กำจัดขยะงบเกือบหมื่นล้าน

ประมูลขยะอีก2โครงการยักษ์ กำจัดระบบปิดทำอาร์ดีเอฟ งบ9.5 พันล้าน ทำในที่เอกชนแบบบีโอโอสัญญา20ปี ศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.02 น.

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า หลังจากที่มีการประกวดราคาโครงการกำจัดขยะด้วยระบบเตาเผาที่อ่อนนุชและหนองแขม ที่ได้ผู้ชนะใน2โครงการดังกล่าวไปแล้วอยู่ขั้นตอนเตรียมลงนามสัญญา ซึ่งขณะนี้กทม.ยังมีโครงการกำจัดขยะขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างประกาศร่างทีโออาร์เอกชนดำเนินการ ในโครงการจ้างเหมากำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลอยระบบใหม่และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ อีก 2 โครงการ คือที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม วงเงิน 4,745 ล้านบาท และที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม วงเงิน 4,745 ล้านบาท ในรูปแบบ รวม 2 โครงการมูลค่า 9,490 ล้านบาท ซึ่งเป็นรูปแบบการกำจัดขยะโดยให้เอกชนขนขยะจากศูนย์กำจัดขยะของกทม.ด้วยระบบอัดมูลฝอย (Compactor) ซึ่งจะสามารถอัดขยะได้ในปริมาณมากกำหนดเงื่อนไขให้ทำการขนขยะไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน และนำไปกำจัดในพื้นที่ก่อสร้างโรงงานของเอกชน ที่จะต้องมีกระบวนการคัดแยกวัสดุรีไซเคิล การทำเชื้อเพลิงแห้งหรือ อาร์ดีเอฟ ทำปุ๋ยอินทรีย์ และการกำจัดกากมูลฝอยซึ่งเป็นผลพลอยได้ที่เอกชนได้รับนอกเหนือจากค่ากำจัดขยะที่กทม.จ่ายให้ในอัตราราคากลางที่ 650บาท/ตัน โดยเอกชนจะต้องเสนอรายละเอียดที่ดินที่จะทำการจัดตั้งโรงงานที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ตามระเบียบสำนักนายกฯและได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยทั้ง 2 โครงการมีระยะเวลาว่าจ้างตลอดอายุสัญญา 20 ปี โดยเมื่อครบเวลาสัญญาโรงงานและทรัพย์สินต่างๆของเอกชนก็ยังคงเป็นของเอกชนต่อไป หรือเป็นการลงทุนในรูปแบบ BOO (Build own and operate)นายชาตรี กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกระทรวงมหาดไทยมาเรียบร้อยแล้ว โดยโรงงานที่จะตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการใน 2 โครงการนี้สามารถก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดอื่นนอกพื้นที่กรุงเทพฯได้ และกระบวนการคัดเลือกเอกชนยังคงใช้กระบวนการพิจารณาจากข้อเสนอเทคนิคก่อน จากนั้นจึงจะพิจารณาในเรื่องราคา ซึ่งการกำจัดขยะในระบบนี้ จะช่วยคัดแยกขยะต่างๆไปใช้จนเหลือทิ้งน้อยที่สุด และอาร์ดีเอฟที่ได้ก็จะต้องนำไปเป็นเชื้อเพลิงขยะกับโรงงานที่มีกระบวนการนำเชื้อเพลิงไปใช้อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและถูกสุขลักษณะด้วย โดยโครงการนี้ราคาค่าจ้างจะถูกกว่าการจ้างฝังกลบในปัจจุบันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าด้วย เป็นการเลือกใช้วิธีการกำจัดขยะที่หลากหลาย จากปริมาณขยะของกรุงเทพมหานครที่มีมากถึงวันละ 10,500 ตัน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 67