อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

'สลัม4ภาค'อ้อน'ผู้ว่าฯกทม.' ทำบ้านคนจนไม่เกิน1.5แสน

มาจากรากหญ้าเช่นเดียวกับประชาชน! "ผู้ว่าฯ อัศวิน" รับหนังสือข้อเรียกร้องสลัม 4 ภาค ร้องขอ กทม.ออกแบบบ้านคนจน สร้างบ้านมั่นคง ราคาไม่เกิน 1.5 แสน รวมทั้งเดินหน้าลงทะเบียนชุมชนไม่ถึงเกณฑ์ 100 หลัง จันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 12.40 น.

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) รับหนังสือข้อเรียกร้องจาก น.ส.สมบุญ คงคา ประธานเครือข่ายสลัม 4 ภาค เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก โดยยื่นข้อเสนอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้กรุงเทพมหานครออกแบบบ้านคนจน ใช้ปลูกสร้างในโครงการบ้านมั่นคง ราคาไม่เกิน 150,000 บาท เพื่อให้คนจนมีที่อยู่อาศัยมั่นคง 2. ให้กรุงเทพมหานครลงทะเบียนชุมชนที่มีจำนวนไม่ถึงเกณฑ์ 100 หลัง ที่อยู่ในโครงการบ้านมั่นคง โดยเครือข่ายสลัม 4 ภาค คาดหวังว่ากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่น และมีผู้ไร้ความมั่นคงในที่อยู่อาศัยจำนวนมาก จะให้ความสำคัญต่อประชาชนที่ไร้ที่ดินทำกินที่อยู่อาศัย ตามที่รัฐบาลได้ประกาศไว้เป็นนโยบายตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนทั้งนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ได้รับหนังสือพร้อมกล่าวว่า กรุงเทพมหานครพร้อมให้การดูแลและแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนทุกด้านทุกกลุ่มเรื่องบ้านมั่นคง โฉนดที่ดิน คนในชุมชนก็เช่นกัน ขณะนี้ได้รับหนังสือจากตัวแทนเครือข่ายแล้ว สำหรับข้อเรียกร้องต่าง ๆ ที่ยื่นมาจะนำไปศึกษาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือได้มากน้อยเพียงใด และจะนัดหารือกับผู้แทนฯ อีกครั้ง โดยยืนยันว่า “ตนมาจากรากหญ้า เช่นเดียวกับประชาชน สิ่งไหนที่ทำให้ได้ จะทำให้แน่นอน และจะทำให้ดีที่สุด ประชาชนไม่ต้องเป็นห่วง”คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    26%
  • ไม่เห็นด้วย
    74%

บอกต่อ : 47