อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

สอบนร.เรี่ยไรเงินบนรถเมล์ คุมเข้มพฤติกรรมครูในกทม.

กทม.ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีนักเรียนโรงเรียนดังเรี่ยไรเงิน พร้อมเพิ่มมาตรการความเข้มงวดตรวจสอบพฤติกรรมครู พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.45 น.

จากกรณีผู้ใช้ทวิตเตอร์เผยแพร่ภาพและข้อความกลุ่มนักเรียนถือกล่องรับบริจาคเรี่ยไรเงินจากชาวบ้าน โดยอ้างว่าต้องการนำเงินไปบริจาคบ้านเด็กอ่อน แต่ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมชื่อดังในเขตจตุจักร ซึ่งครูสอนดนตรีและผู้ควบคุมวงโยธวาทิต เป็นผู้สั่งให้นักเรียนออกเรี่ยไรเงินดังกล่าว หากไม่ทำตามจะถูกลงโทษ

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงกรณีนี้ว่า ทางผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฯดังกล่าว ได้ชี้แจงให้คณะผู้บริหาร กทม. ทราบถึงเรื่องดังกล่าว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า เป็นการเรี่ยไรของนักเรียน ในกิจกรรมอาสาชมรมโยธวาทิต โดยจะออกเรี่ยไรในวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. - 1 ต.ค.ที่ผ่านมา เพื่อนำเงินที่ได้รับไปซื้อสิ่งของบริจาคให้บ้านเด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา ปากเกร็ด มีกำหนดส่งมอบของบริจาคในวันที่ 23 ต.ค.นี้ กรณีนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้สำนักงานเขตจตุจักร แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวและรายงานผลโดยเร็วที่สุด เบื้องต้นสำนักงานเขตจตุจักร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พร้อมกำหนดให้รายงานผลภายใน 30 วัน

ด้าน นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวว่า ได้เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบพฤติกรรมครูในโรงเรียนทั้งการใช้ความรุนแรงกับนักเรียนและการจัดกิจกรรมของชมรมต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าว ประกอบด้วย 1.ตรวจสอบพฤติกรรมครูในโรงเรียน โดยในการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครู มีการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อให้ครูเกิดความตระหนักและปฏิบัติอยู่ในระเบียบ 2.ในการประเมินเพื่อเลื่อนหรือมีวิทยฐานะ ต้องนำประเด็นการถูกตรวจสอบด้านวินัยเป็นเกณฑ์สำคัญในการประเมิน 3.การประเมินด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรมในทุกกระบวนการประเมิน ควรมีการประเมินสามเส้า คือ การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน การประเมินโดยผู้บริหาร และ 4.การจัดกิจกรรมชมรมภายในโรงเรียน ให้ครูผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการจัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อขออนุมัติและรายงานผลการจัดกิจกรรมทุกภาคเรียน โดยประเมินผลการจัดกิจกรรมจากนักเรียนและผู้ปกครองด้วย.

ขอบคุณภาพจากผู้ใช้ทวิตเตอร์ต้นเรื่อง


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 69