อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

รอส่งมอบพื้นที่ก่อน! คาด1ปี'ทางลอดแยกไฟฉาย'เสร็จ

ากกรณีชาวบ้านฝาก “ชุมชนเมือง-เดลินิวส์” หาคำตอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางลอดแยกไฟฉาย ถนนจรัญสนิทวงศ์ ใช้เวลาก่อสร้างนานหลายปี แต่ยังคงไม่แล้วเสร็จ ล่าสุด กทม.ชี้แจงต้องรออีกประมาณ 1 ปี พุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น.

จากกรณีชาวบ้านฝาก “ชุมชนเมือง-เดลินิวส์” หาคำตอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางลอดแยกไฟฉาย ถนนจรัญสนิทวงศ์ ใช้เวลาก่อสร้างนาน แต่ยังคงไม่แล้วเสร็จ
 
นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา (กรุงเทพมหาน คร) กทม. กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการสร้างจากฝั่งตลาดนครหลวงไปยังแยกไฟฉาย โดยช่วงปลายปี 58 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ทำให้กรุงเทพมหานครต้องชะลอการก่อสร้างในส่วนการสร้างทางลอดออกไป กระทั่งเดือน มี.ค. 62 รฟม. ได้ก่อสร้างโครงสร้างรถไฟฟ้าแล้วเสร็จ และขอส่งคืนพื้นที่ก่อสร้างให้กรุงเทพมหานคร แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถรับมอบพื้นที่คืนได้ จึงยังเริ่มทำการก่อสร้างอีกครั้งไม่ได้ เนื่องจากการกลับมาทำการก่อสร้างทางลอดด้านล่างภายหลังจากที่มีโครงสร้างรถไฟฟ้าอยู่ด้านบน ตามวิธีการก่อสร้างแบบเดิมไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะจะทำให้เกิดความไม่มั่นคงปลอดภัยกับโครงสร้างตามหลักการทางวิศวกรรม ดังนั้นกรุงเทพมหานครและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยต้องหารือร่วมกันถึงการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการก่อสร้าง รวมทั้งการกำกับควบคุมงาน ค่างานที่เกิดจากความซับซ้อนของงานที่เพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ผู้รับจ้างเรียกร้องจากการชะลอการก่อสร้างให้ได้ข้อสรุปชัดเจนและได้ข้อยุติก่อน จึงจะสามารถรับมอบพื้นที่คืน เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางลอดต่อได้ โดยในระหว่างนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบความเรียบร้อยของพื้นที่ไปจนกว่ากรุงเทพมหานครจะรับมอบพื้นที่คืน 
 
ทั้งนี้ งานก่อสร้างทางลอดส่วนที่เหลือทั้งหมด คาดจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปี จึงจะแล้วเสร็จ ในส่วนงานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามบริเวณแยกไฟฉาย และงานก่อสร้างถนนระดับราบที่เชื่อมระหว่างแยกไฟฉายกับถนนตัดใหม่ ตอนนี้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนใช้งานแล้ว.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 75