อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

วินจยย.ขอลดโทษ'ยึดเสื้อ3ปี' รอชงที่ประชุม31ต.ค.นี้

ทีมโฆษก กทม. ลงพื้นที่ 4 จุด สอบถามความคิดเห็น "ยึดเสื้อวิน3ปี" ด้านตัวแทน "จยย.รับจ้าง" ในเมืองกรุง เห็นด้วย แต่อยากให้พิจารณาโทษในมาตรการใหม่ เนื่องจากเห็นว่าค่อนข้างรุนแรง โดยเจ้าหน้าที่จะรวบรวมข้อมูลชงเข้าที่ประชุม 31 ต.ค.นี้ ศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 18.20 น.

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. ทีมโฆษกกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจและสอบถามความคิดเห็นวินจักรยานยนต์รับจ้างและประชาชนเกี่ยวกับโครงการ “จุดกวดขัน จับ-ปรับ รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า” และมาตรการลงโทษวินรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่รถบนทางเท้า โดยการยึดเสื้อวินเป็นเวลา 3 ปี วันนี้ได้ลงพื้นที่ 4 จุด ดังนี้ จุดที่1  ซอยสุขุมวิท 21 (หน้าตลาดอโศก) จุดที่ 2 ซอยสุขุมวิท 21 (ป้ายรถเมล์)เขตวัฒนา จุดที่ 3 ซอยสุขุมวิท 18 และจุดที่ 4 ซอยสุขุมวิท 22 เขตคลองเตยร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังการลงพื้นที่ว่ามาตรการที่กรุงเทพมหานครจะเสนอคณะอนุกรรมการบริหารวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะกรุงเทพมหานคร พิจารณาโทษยึดเสื้อวินเป็นระยะเวลา 3 ปี ในกรณีที่ผู้ขับขี่วินจักรยานยนต์รับจ้างฝ่าฝืนขับขี่หรือจอดบนทางเท้า จากการร่วมพูดคุยผู้ขับขี่วินรถจักรยานยนต์พบว่า เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว เนื่องจากเป็นมาตรการที่ดี แต่อยากให้พิจารณาเรื่องโทษยึดเสื้อวิน 3 ปี เนื่องจากเป็นโทษที่ค่อนข้างรุนแรง เป็นไปได้หรือไม่ที่จะพิจารณาลดโทษลง สำหรับกรณีดังกล่าว ต้องเรียนว่าการพิจารณาโทษดังกล่าวกรุงเทพมหานครไม่ได้กำหนดเอง แต่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดสถานที่ตั้งวินและหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 ซึ่งจะดำเนินการเฉพาะรายที่ฝ่าฝืนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครพร้อมนำข้อเสนอของผู้ขับขี่วินรถจักรยานยนต์ไปหารือกับคณะอนุกรรมการฯ ในการพิจารณาลดโทษต่อไป          โฆษกกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการสำรวจความคิดเห็น กรุงเทพมหานครจะแจกแบบสอบถามความคิดเห็นให้ครบทั้ง 50 เขตๆ ละ 200 ตัวอย่าง แบ่งเป็น 100 ตัวอย่าง สำหรับสอบถามความคิดเห็นประชาชนทั่วไปและประชาชนที่ใช้บริการวินจักรยานยนต์นรับจ้าง และอีก 100 ตัวอย่าง สำหรับสอบถามความคิดเห็นผู้ขับขี่วินจักรยานยนต์รับจ้างเกี่ยวกับมาตรการลงโทษวินรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่รถบนทางเท้า โดยการยึดเสื้อวินเป็นเวลา 3 ปี รวมจำนวน 10,000 ตัวอย่าง เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อดี ข้อเสีย รวมทั้งผลกระทบที่ผู้ขับขี่วินจักรยานยนต์ได้รับ และแนวทางการให้ความช่วยเหลือ โดยจะนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก เจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในวันที่ 31 ต.ค.นี้ เพื่อพิจารณามาตรการดังกล่าวต่อไป 

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างทุกคนปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ไม่ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 105