อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

เช็กเส้นทางเลี่ยง-ถนนปิด รับ'โป๊ปฟรังซิส'เสด็จเยือนไทย

เช็กวันเวลาให้ดี! โปรดเลี่ยงเส้นทางการจราจร "สมเด็จพระสันตะปาปาพรังซิส" เสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการ 21-22 พ.ย. 62 อาจได้รับผลกระทบต่อการเดินทาง พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.


เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกการจราจรและพิธีการคนเข้าเมือง สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์กรณี สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส (His Holiness Pope Francis) เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. 2562 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การรับเสด็จเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรในบางเส้นทาง บางช่วงเวลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนในเส้นทางที่เกี่ยวข้อง วันที่ 21-22 พ.ย. 62 ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย.62 เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบ ได้แก่

- เวลา 08.30 น. - 09.00 น.
ถ.สาทร ( แยกประมวล - แยกวิทยุ), ถ.พระราม 4 (แยกวิทยุ – ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2), ทางด่วน/ทางพิเศษ (ด่วนพระราม4/2 -ด่วนยมราช) และ ถ.พิษณุโลก (แยกยมราช - แยกพาณิชยการ)
- เวลา 09.40 น. – 10.00 น.
ถ.พิษณุโลก (แยกพาณิชยการ - แยกสวนมิสกวัน), ถ.ราชดาเนิน (แยกสวนมิสกวัน – แยก ผ่านพิภพ และ ถ.อัษฎางค์ (แยกผ่านพิภพ - สะพานหก)
- เวลา 10.40 น. – 11.40 น.
ถ.อัษฎางค์ (สะพานหก - แยกผ่านพิภพ), ถ.ราชดาเนิน (แยกผ่านพิภพ – แยกสวนมิสกวัน), ถ.พิษณุโลก (แยกสวนมิสกวัน - ทางขึ้นด่วนยมราช) และ ทางด่วน/ทางพิเศษ (ด่วนยมราช -ด่วนพระราม4/2)
- เวลา 16.30 น. - 17.00 น.
ถ.สาทร ( แยกประมวล - แยกวิทยุ), ถ.พระราม 4 (แยกวิทยุ – ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2), ทางด่วน/ทางพิเศษ (ด่วนพระราม4/2 -ด่วนยมราช), ถ.พิษณุโลก (แยกยมราช - แยกสวนมิสกวัน) และ ถ.ราชดาเนิน (แยกสวนมิสกวัน – แยกพระรูป ร.5)
- เวลา 17.20 น. - 17.50 น.
ถ.ราชดาเนิน (แยกพระรูป ร.5 - แยกสวนมิสกวัน), ถ.พิษณุโลก (แยกสวนมิสกวัน – แยก ยมราช), ถ.เพชรบุรี (แยกยมราช - แยกราชเทวี), ถ.พญาไท (แยกราชเทวี - แยกปทุมวัน) และ ถ.พระราม 1 (แยกปทุมวัน - แยกเจริญผล )
เวลา 19.50 น. - 20.20 น.
จุฬาซอย 5, ถ.พระราม 1 (แยกเจริญผล – แยกปทุมวัน), ถ.พญาไท (แยกปทุมวัน - แยกสามย่าน), ถ.พระราม 4 (แยกสามย่าน - แยกวิทยุ) และ ถ.สาทร (แยกวิทยุ - แยกประมวล)

เส้นทางที่แนะนาให้ประชาชนไปใช้ ได้แก่ ถ.สีลม, ถ.ราชดาริ, ถ.สุขุมวิท , ถ.เพลินจิต, ถ.เพชรบุรี , ถ.ราชปรารภ, ถ.จตุรทิศ, ถ.พระราม 6 ถ.ศรีอยุธยา, ถ.หลานหลวง, ถ.จักรวรรดิ และ ถ.เยาวราชวันศุกร์ที่ 22 พ.ย.62 เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบ ได้แก่

- เวลา 09.00 น. – 09.45 น. และ เวลา 12.30 น. – 13.15 น.
ถ.สาทร ( แยกประมวล - แยกวิทยุ), ถ.พระราม 4 (แยกวิทยุ – ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2), ทางด่วน/ทางพิเศษ (ด่วนพระราม4/2 -ด่วนยมราช), ถ.พิษณุโลก (แยกยมราช - แยกสวนมิสกวัน), ถ.ราชดาเนิน (แยกสวนมิสกวัน – แยก จปร.), ถ.สะพานพระราม 8 และ คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี
- เวลา 15.00 น. – 15.20 น.
ถ.สาทร ( แยกประมวล - แยกวิทยุ), ถ.พระราม 4 (แยกวิทยุ - แยกสามย่าน) และ ถ.พญาไท (แยกสามย่าน - แยกปทุมวัน)
- 16.10 น. - 16.30 น.
ถ.พญาไท (แยกปทุมวัน - แยกสามย่าน), ถ.พระราม 4 (แยกสามย่าน - ทางขึ้นด่วนสะพานสว่าง), ทางพิเศษศรีรัช (ทางขึ้นด่วนสะพานสว่าง - ด่วนสีลม), ถ.สีลม (ทางลงด่วนสีลม - แยกบางรัก) และ ถ.เจริญกรุง (แยกบางรัก – ซอยเจริญกรุง 40)

เส้นทางที่แนะนาให้ประชาชนไปใช้ ได้แก่ ถ.สีลม, ถ.ราชดาริ, ถ.สุขุมวิท , ถ.เพลินจิต, ถ.พระราม 1, ถ.เพชรบุรี, ถ.ราชปรารภ, ถ.พระราม 6, ถ.ศรีอยุธยา, ถ.หลานหลวง และ ถ.เยาวราช

กรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ขอได้โปรดใช้ระบบขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนจะเป็นการสะดวกกว่า หากมีความจำเป็นต้องใช้รถส่วนบุคคลขอให้ศึกษาเส้นทางตามที่ได้แนะนำ และให้เผื่อเวลาในการเดินทางเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเต็มกำลัง หากต้องการสอบถามข้อมูลจราจรเพิ่มเติมได้สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) โทรศัพท์ 1197 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางแอพพลิเคชั่น M – Help Me


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%