อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

น้ำเสียขยะล้น'คลองบางตลาด' นครปากเกร็ดช่วยแก้ไข

คลองบางตลาด ชุมชนประชาชื่น ร้องผ่าน “ชุมชนเมือง-เดลินิวส์” ประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย-ขยะล้นคลองพื้นที่คาบเกี่ยว "นครนนท์-นครปากเกร็ด" พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.

การทิ้งขยะลงคลองคือสาเหตุทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย สิ่งปฏิกูลอุดตัน ทำให้น้ำในลำคลองไม่สามารถระบายได้ 

“ชุมชนเมือง-เดลินิวส์” ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณคลองบางตลาด ชุมชนประชาชื่น แจ้งเรื่องความเดือดร้อนขยะเต็มคลอง น้ำไหลระบายไม่สะดวกตั้งแต่ช่วงลอยกระทงที่ผ่านมา ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า คลองบางตลาดเป็นคลองสาธารณะที่มีการลงนาม MOU แบ่งพื้นที่การดูแลรับผิดชอบออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.ตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยา – ช่วงถนนติวานนท์ อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน 2. ตั้งแต่สิ้นสุดถนนติวานนท์ - คลองหัวสิงห์ (ซอยสามัคคี 43) อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครปากเกร็ด และ3. ตั้งแต่สิ้นสุดคลองหัวสิงห์ - ถนนเลียบคลองประปา อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครนนทบุรี   ผู้สื่อข่าวจึงติดต่อสอบถาม นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ได้รับการชี้แจงว่า จะมีการจัดเก็บขยะในพื้นที่อาทิตย์ละ 2 ครั้ง ในส่วนปัญหานี้จะเร่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสาธารณะสุขเข้าดำเนินการตรวจสอบ แต่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่าเจ้าหน้าที่ดูแลในส่วนคลองระบายน้ำมีน้อย จึงอาจทำให้ดูแลได้ไม่ทั่วถึง  จากนั้นระบุว่าพื้นที่มีปัญหาไม่ได้อยู่ความรับผิดชอบของทางเทศบาลนครนนทบุรี 

จากนั้นจึงติดต่อประสาน นายพันธศักดิ์ เรืองเรื่อ วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ รักษาการหัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาลเทศบาลนครปากเกร็ด แจ้งว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าเป็นพื้นที่การดูแลของเขตเทศบาลนครนนทบุรี แต่เบื้องต้นเทศบาลนครปากเกร็ดได้ดำเนินการจัดเก็บขยะให้แก่ชุมชนประชาชื่นเรียบร้อยแล้ว เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนและขยะอุดตันทางระบายน้ำในคลองให้สามารถระบายได้สะดวก


    
อย่างไรก็ตามการทิ้งขยะลงบนถนนหรือแม่น้ำ คลอง ทางระบายน้ำ มีโทษปรับตามมาตรา 33 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 “ผู้ที่เทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย หรือน้ำโสโครกลงบนถนนหรือทางน้ำ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท” ถือเป็นโทษปรับค่อนข้างสูง แต่ถึงอย่างไรปัญหานี้ก็ยังคงไม่ทุเลาเบาบางลง ตราบใดที่คนทิ้งยังคงไม่มีจิตสำนึก คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%