อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ลดมลพิษสกัด'PM2.5' ชงคนกรุงลดใช้รถ-เติมดีเซล

สะท้อนเวทีเสวนาแก้ปัญหา "ฝุ่นPM2.5" ในระยะยาว ต้องเร่งสกัดแหล่งเกิดมลพิษในเมืองกรุง ขณะที่นักวิชาการชงมาตรการลดใช้รถยนต์ส่วนตัวและงดเติมน้ำมันดีเซล จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น.

นับเป็นปัญหาใหญ่ที่คนกรุงเทพฯ กำลังเผชิญอยู่ หลายหน่วยงานจึงพยายามช่วยกันหาวิธีแก้ไขให้ทุเลาเบาบางลง ซึ่งที่ผ่านมา กรุงเทพมหานคร (กทม.) พยายามระดมสรรพกำลังในการขจัดปัญหานี้ให้หมดไป แต่ดูเหมือนจะทำได้เพียงแค่บรรเทาปัญหา ใช้วิธีฉีดพ่นละอองน้ำ ล้างถนน และทดลองติดตั้งหอฟอกอากาศ บางส่วนก็มองว่าอาจจะไม่ได้ผล ในขณะที่บางส่วนก็บอกว่าดีกว่าไม่ทำอะไรเลย กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ผนึกกำลังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มาร่วมเวทีการเสวนาระดมความคิดช่วยกันหาทางแก้เรื่องฝุ่นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาPM2.5 ซึ่งประเด็นการเสวนาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนที่ 1มุมมองปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และแนวทางแก้ไขปัญหาในบริบทของ กทม. และรอบส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองPM2.5 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง พร้อมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านอากาศจากหลายสถาบัน อาทิ นายประลอง ดำรงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ, รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, รศ.ดร. จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, รศ.ดร.วราวุธ เสือดี สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และ ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมในช่วงหนึ่งของการเสวนา ได้พูดถึงแหล่งกำเนิดมลพิษที่ส่วนใหญ่มาจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ดีเซล ที่ก่อให้เกิดฝุ่นPM2.5 สูงถึงร้อยละ 45 ส่วนที่เกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างมีเป็นเพียงส่วนน้อย ดังนั้น แนวคิดในการแก้ไขปัญหาระยะยาว ต้องลดปริมาณการเกิดแหล่งมลพิษ ที่ผ่านมาภาครัฐได้ดำเนินการเปลี่ยนรถ ขสมก.กว่า  2,000 คัน เปลี่ยนพลังงานจากการเติมน้ำมันดีเซล หันมาเติม E-20 แทน พบว่าทำให้ค่าฝุ่น PM2.5 ลดลง เมื่อทำการวัดบริเวณหน้าท่อไอเสีย โดยวิกฤติฝุ่น PM2.5 เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา จน กทม.ต้องสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดเป็นเวลา1 วัน พอกลับมาเปิดการสอนปกติปกติ ก็พบค่าฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้ นักวิชาการได้เสนอแนวทางการจำกัดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนตัวในพื้นที่มีการจราจรคับคั่งและหนาแน่น รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯให้มากยิ่งขึ้น  ทั้งรถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน หรือรถประจำทาง ขสมก.  พร้อมเสนอแนะให้ทาง กทม. มีวิธีการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนให้ดีมากขึ้น ซึ่งหากดำเนินการเช่นนั้นได้ ก็จะช่วยลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนตัวลงได้ ที่สำคัญยังเสนอให้รัฐบาลนำรถเมล์ NGV ที่มีอยู่ออกมาให้บริการแทนรถ ขสมก.ที่ยังใช้น้ำมันดีเซลอยู่ เพื่อลดแหล่งกำเนิดฝุ่น PM2.5 อีกด้วย ส่วนเรื่องการปลูกต้นไม้ หากเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากจะช่วยดูดซับฝุ่นละอองได้เป็นอย่างดีพล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า ปัจจุบันหลายเมืองในโลก โดยเฉพาะเมืองภูมิภาคเอเชีย กำลังประสบปัญหามลภาวะทางอากาศ จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก ในปี 61 ระบุว่า ทุกปีจะมีประชากรโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพราะมลพิษทางอากาศกว่า 6.5 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นเด็กมากถึง 1.7 ล้านคน ซึ่ง กทม.เป็นหนึ่งในเมืองที่กำลังประสบปัญหา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจหน้าที่ต้องดูแลประชาชนให้อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย จึงผลักดันนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้คนกรุงเทพฯ ปลอดภัยจากสภาพวิกฤติของสภาพภูมิอากาศที่นักวิชาการทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ โดยการแก้ไขปัญหาให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่าย เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติอันนำไปสู่การดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมผู้ว่าฯ กทม. กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาฝุ่นละอองเกิดขึ้นมานานแล้ว แต่อดีตไม่มีเครื่องวัดค่าฝุ่นละออง เพื่อประเมินสถานการณ์เหมือนเช่นทุกวันนี้ ซึ่งนักวิชาการได้จัดลำดับสาเหตุของฝุ่นเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ไม่สมบูรณ์ เช่น เป็นรถยนต์เก่า คิดเป็นร้อยละ 45 ของฝุ่นละอองทั้งหมด รองลงมาเป็นการเผาไหม้ในภาคการเกษตร ส่วนที่เหลือเกิดจากสภาพอากาศปิดตามฤดูกาล ซึ่งในส่วนของ กทม.เดินหน้าจัดทำหลายมาตรการ ทั้งการฉีดพ่นละอองน้ำบนอาคาร สถานที่ราชการ โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ไปฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่ถนนสายหลัก สายรอง และทำการล้างถนน ควบคุมไม่ให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย นอกจากนี้ ยังร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศไปจนถึงสิ้นปี แม้มาตรการบางส่วนจะเห็นว่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือมีประโยชน์เพียงแค่เล็กน้อย แต่ กทม.ก็ยังคงทำต่อเนื่อง.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 53