อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

ชวนเคลียร์บ้านปีใหม่ ทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า-ขยะอันตราย

กทม.ประสานกรมควบคุมมลพิษ จัดเก็บ "ขยะอันตราย-ซากเครื่องใช้ไฟฟ้า-อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์" ที่ชำรุดเสียหายหรือหมดอายุใช้งาน โดยชวนเคลียร์บ้านช่วงเทศกาลรับปีใหม่ ศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ขยะอันตราย ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุดเสียหายหรือหมดอายุการใช้งาน หากทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปและกำจัดไม่ถูกวิธี สารพิษจะรั่วไหลสู่ระบบนิเวศน์ เกิดปัญหามลพิษ ทั้งดิน น้ำ และอากาศ จากการดำเนินการของกรุงเทพมหานคร พบว่าปริมาณขยะอันตรายจากชุมชนที่จัดเก็บในปี 2561 ปริมาณรวม 1,229 ตัน ประกอบด้วย หลอดไฟ ร้อยละ 29  แบตเตอรี่ ร้อยละ 13  ถ่านไฟฉายและอื่นๆ ร้อยละ 3 ภาชนะบรรจุสารเคมี กระป๋องสเปรย์ ร้อยละ 40 และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 15

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขต 50 เขต จึงได้เพิ่มความความถี่ในการจัดเก็บซากขยะอันตรายประเภทต่างๆ นอกจากนี้ จนถึงวันที่ 29 ธ.ค.นี้ ได้ประสานความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จัดเก็บขยะอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยรับคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหรือไม่ใช้แล้ว อาทิ โทรทัศน์ ตู้เย็น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ไมโครเวฟ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า เตาอบ โดยหากผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ถอดแยกชิ้นส่วน กรมควบคุมมลพิษกับกรุงเทพมหานคร จะนำไปรีไซเคิลหรือกำจัดอย่างถูกวิธี

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถทิ้งในวันอาทิตย์ตามกำหนดทิ้งขยะอันตราย หรือตามประกาศสำนักงานเขต หรือนำส่งที่ 50 สำนักงานเขตในพื้นที่ หรือกรมควบคุมมลพิษ เขตพญาไท อีกทางหนึ่งด้วย. 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น