อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563

เปิดจราจรรองรับรถหนาแน่น ถนนเชื่อมมีนบุรี-คลองสามวา

สำนักการโยธา กทม.ปรับปรุงถนนสามวา รองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายถนนพื้นที่เขตมีนบุรีและเขตคลองสามวา ศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น.


เมื่อวันที่ 17 ม.ค. ที่ถนนสามวา เขตมีนบุรี กทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการจราจรโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสามวา โดยมี นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตมีนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิด สำหรับถนนสามวา เดิมเป็นถนนแอสฟัลต์ ขนาด 2 ช่องจราจร เขตทางกว้าง 8.00 ม. ระยะทางประมาณ 3,217 ม. เป็นถนนแนวเหนือ-ใต้ เริ่มจากถนนสุวินทวงศ์ถึงคลองหนึ่งตะวันตก เนื่องจากถนนดังกล่าวไม่มีท่อระบายน้ำ เมื่อฝนตกในปริมาณมาก จึงประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ อีกทั้งสภาพผิวจราจรชำรุดเสียหาย บางส่วนแตกร้าวและไม่ได้ระดับ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการเดินทางสัญจร ประกอบกับถนนดังกล่าวเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาระดับประถม มัธยม และระดับอาชีวศึกษา ห้างร้าน อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ตลอดจนการเจริญเติบโตของชุมชนที่พักอาศัย จึงนำไปสู่ปริมาณการจราจร ที่เพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนและปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา จึงดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสามวา พื้นที่เขตมีนบุรีและเขตคลองสามวา เริ่มต้นโครงการจากถนนสุวินทวงศ์ สิ้นสุดโครงการที่สะพานข้ามคลองหนึ่งตะวันตก โดยปรับปรุงเป็นถนนแอสฟัลต์ ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ช่องจราจรกว้าง 3.50 ม. ไหล่ทางกว้าง 1.50 ม. เขตทางกว้าง 30 ม. ทางเท้ากว้าง 3.30 ม. เกาะกลางกว้าง 6.40 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1.20 ม. ระยะทางประมาณ 3,217 ม. พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างชนิด LED กิ่งโคมคู่บริเวณเกาะกลาง ติดตั้งระบบป้าย เครื่องหมายจราจร และสัญญาณไฟจราจรปัจจุบันโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสามวาได้แล้วเสร็จ สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน และอำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจร รวมถึงเป็นการพัฒนาโครงข่ายถนนเชื่อมต่อการจราจรบริเวณถนนสุวินทวงศ์ ถนนร่มเกล้า ถนนหทัยราษฎร์ ถนนรามคำแหง ถนนเสรีไทย ถนนนิมิตใหม่ และถนนบริเวณใกล้เคียง

ตลอดจนเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตมีนบุรีและเขตคลองสามวา ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประชาชนให้ดีขึ้น และในอนาคตอันใกล้นี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาขยายเส้นทางให้ต่อเนื่องเชื่อมต่อกับถนนหทัยราษฎร์และถนนนิมิตใหม่ เพื่อให้เป็นเส้นทางที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    88%
  • ไม่เห็นด้วย
    13%

บอกต่อ : 51