อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

1,000จุดเสี่ยง'ฝุ่นพิษ' ชงกทม.ผุดป้ายอัจฉริยะแจ้งเตือน

สจล.พบจุดเสี่ยงป้ายรถเมล์ 1,000 แห่ง ได้รับผลกระทบจาก "ฝุ่นพิษ" เร่งชง กทม. ต่อยอดสร้าง "ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ" 5,000 จุดทั่วกรุง รวมทั้งตามหัวเมืองใหญ่ จันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.


เมื่อวันที่ 20 ม.ค. ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ปัจจุบันนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กลายเป็นเรื่องวิกฤติมลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานคร นับตั้งแต่เมื่อปี 62 จึงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนและต้องรีบแก้ปัญหา เพราะจากรายงานองค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าการได้รับฝุ่น PM 2.5 เข้าสู่ร่างกายจะเป็นอันตรายต่อปอดและมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กและผู้สูงอายุ

ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงต้องเริ่มจากต้นเหตุ โดยเฉพาะเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการควบคุมใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม แต่อย่าลืมว่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่เกิดทุกวันจากควันท่อไอเสียของรถยนต์ ซึ่งในปี 62 ได้มีทีมวิจัยออกวัดค่าปริมาณฝุ่นตามจุดต่างๆของกรุงเทพมหานคร พบว่าปริมาณมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กทั้ง PM2.5 และ PM10 สูงอยู่ตลอดเวลา ในบริเวณป้ายรถเมล์และใต้สถานีรถไฟฟ้าที่เป็นจุดอับ โดยเฉพาะถนนที่มีการจราจรติดขัด อาทิ ถนนราชประสงค์, ถนนสีลม, ถนนพหลโยธิน โดยพบว่ามีป้ายรถประจำทางเป็นจุดเสี่ยงถึง 1,000 ป้าย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวอีกว่า จากปัญหาดังกล่าวเห็นว่าบริเวณป้ายรถเมล์เป็นอีกจุดที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ดังนั้น การแก้ปัญหาในจุดดังกล่าวจึงจำเป็นและเห็นควรต้องมีการแจ้งเตือนค่าฝุ่น PM2.5 ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ จนเกิดเป็นการสร้าง “ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ” (KMITL Smart Bus Stop) เตือนภัยฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง PM 2.5 และ PM 10 ในเขตพื้นที่เมือง และพร้อมใช้งานที่แรก บริเวณป้ายรถประจำทางของคณะวิศวกรรมศาสตร์  สจล.

โดยมีองค์ประกอบและฟังก์ชันการทำงานใน 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1.เซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณฝุ่น ทำหน้าที่ตรวจวัดปริมาณฝุ่น พร้อมสั่งการพัดลมให้ทำงานอัตโนมัติเมื่อพบปริมาณฝุ่นเกินมาตรฐาน 2.พัดลมโคจรติดเพดาน จะทำหน้าที่ระบายฝุ่นบริเวณป้ายรถเมล์ให้กระจายออกบริเวณด้านนอก และ 3.จอมอนิเตอร์ด้านข้าง ทำหน้าที่แสดงผลปริมาณฝุ่นและเฉดสีได้ 5 ระดับ โดยเมื่อค่าฝุ่นบริเวณป้ายรถประจำทางเป็นจำนวนมาก พัดลมจะทำงาน ทำให้คนในบริเวณรับรู้ว่ามีค่าฝุ่นเยอะ จะได้หยิบหน้ากากอนามัยขึ้นมาสวมใส่ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวทิ้งท้ายว่า การพัฒนา “ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ” เตือนภัยฝุ่น คิดค้นขึ้นเป็นต้นแบบแนวคิดการพัฒนาเมือง-คุณภาพชีวิต โดยอยากให้ กทม.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้กับป้ายรถประจำทางในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง 5,000 จุด และตามหัวเมืองใหญ่ ๆ ในต่างจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจวัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน กระทบต่อสุขภาพประชาชน.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    74%
  • ไม่เห็นด้วย
    26%

บอกต่อ : 45