อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

กทม.สั่งรร.งดเข้าแถวกลางแจ้ง ลดผลกระทบฝุ่นPM2.5

กทม. รับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงวิกฤตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กนักเรียน ซึ่งปัจจุบันได้กำชับให้ทุกโรงเรียนงดกิจกรรมการเข้าแถว รวมถึงกิจกรรมกลางแจ้งทุกอย่าง เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของเด็กนักเรียน พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 12.15 น.


จากกรณีสื่อออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์กรุงเทพมหานคร (กทม.) สั่งทุกโรงเรียนในสังกัดให้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหลังเคารพธงชาติ

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวว่า กิจกรรมการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นเพียงแนวคิดที่จะส่งเสริมจิตสำนึกในการรักและศรัทธาต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นรากฐานสำคัญของความเป็นชาติไทย ซึ่งที่ผ่านมาทาง กทม. ได้ให้ความสำคัญและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงวิกฤติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.ซึ่งปัจจุบันได้กำชับให้ทุกโรงเรียนงดกิจกรรมการเข้าแถว รวมทั้งทำกิจกรรมกลางแจ้งทุกอย่าง เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียน นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ในหอประชุมหรือห้องประชุม เปิดเครื่องพ่นละอองน้ำลดฝุ่น และให้ความรู้การป้องกัน ตลอดจนแจกหน้ากากอนามัยให้ครูและนักเรียน เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 อีกด้วย.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 42