อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

กปน.เอาอยู่น้ำเค็มหนุนรอบนี้ ไม่กระทบผลิตประปา

กปน.ยืนยันเอาอยู่ การผลิตน้ำประปาไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูง เนื่องจากคุมค่าความเค็มไม่ให้เกินระดับที่เฝ้าระวัง เสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น.


เมื่อวันที่ 25 ม.ค. นายปริญญา  ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม นี้ การผลิตน้ำประปาของ กปน. จะไม่ได้รับผลกระทบจากค่าความเค็มที่เกินระดับเฝ้าระวัง เนื่องจากกรมชลประทานได้มีการเตรียมการและเฝ้าระวังด้วยการบริหารจัดการลำน้ำเจ้าพระยาที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น

ได้เพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา ควบคู่ไปกับการปิด-เปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สมุทรปราการ ให้สัมพันธ์กับจังหวะน้ำขึ้น-น้ำลง  จึงมั่นใจว่า "ช่วงน้ำทะเลหนุนสูงจะไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาและทุกภาคส่วน"
 
นอกจากนั้น  กปน. ได้บริหารจัดการสูบจ่ายน้ำดิบ รวมทั้งปฏิบัติการ Water Hammer กระแทกลิ่มความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับกรมชลประทาน ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี ประกอบกับผลการดำเนินการที่เป็นไปตามแผนในการผลักดันน้ำจากแม่น้ำแม่กลองมาเพิ่มในลำน้ำเจ้าพระยา เพื่อช่วยเจือจางค่าความเค็มในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง
 
นายปริญญา กล่าวทิ้งท้ายว่า ในวันนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรมชลประทานที่ปฏิบัติภารกิจในการบริหารจัดการสูบจ่ายน้ำในหลายพื้นที่ ได้แก่ สถานีสูบน้ำคลองพระพิมล สถานีสูบน้ำคลองพระยาบรรลือ และบริเวณไซฟ่อนปลายบาง คลองประปาฝั่งตะวันตก ซึ่งทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30