อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

กปน.เอาอยู่น้ำเค็มหนุนรอบนี้ ไม่กระทบผลิตประปา

กปน.ยืนยันเอาอยู่ การผลิตน้ำประปาไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูง เนื่องจากคุมค่าความเค็มไม่ให้เกินระดับที่เฝ้าระวัง เสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น.


เมื่อวันที่ 25 ม.ค. นายปริญญา  ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม นี้ การผลิตน้ำประปาของ กปน. จะไม่ได้รับผลกระทบจากค่าความเค็มที่เกินระดับเฝ้าระวัง เนื่องจากกรมชลประทานได้มีการเตรียมการและเฝ้าระวังด้วยการบริหารจัดการลำน้ำเจ้าพระยาที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น

ได้เพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา ควบคู่ไปกับการปิด-เปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สมุทรปราการ ให้สัมพันธ์กับจังหวะน้ำขึ้น-น้ำลง  จึงมั่นใจว่า "ช่วงน้ำทะเลหนุนสูงจะไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาและทุกภาคส่วน"
 
นอกจากนั้น  กปน. ได้บริหารจัดการสูบจ่ายน้ำดิบ รวมทั้งปฏิบัติการ Water Hammer กระแทกลิ่มความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับกรมชลประทาน ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี ประกอบกับผลการดำเนินการที่เป็นไปตามแผนในการผลักดันน้ำจากแม่น้ำแม่กลองมาเพิ่มในลำน้ำเจ้าพระยา เพื่อช่วยเจือจางค่าความเค็มในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง
 
นายปริญญา กล่าวทิ้งท้ายว่า ในวันนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรมชลประทานที่ปฏิบัติภารกิจในการบริหารจัดการสูบจ่ายน้ำในหลายพื้นที่ ได้แก่ สถานีสูบน้ำคลองพระพิมล สถานีสูบน้ำคลองพระยาบรรลือ และบริเวณไซฟ่อนปลายบาง คลองประปาฝั่งตะวันตก ซึ่งทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32