อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

ส่อง'ประตูสแกนอุณหภูมิ' ตัวช่วยกรองไข้สูงสกัดโคโรนา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดตัว“ประตูสแกนอุณหภูมิร่างกายมนุษย์แบบเดินผ่าน” (Walk-through body temperature scanner) เพื่อการเฝ้าระวังและคัดกรองบุคคลหรือผู้ป่วยที่มีไข้สูงหรือกลุ่มเสี่ยง จันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น.


จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้ทำการวิจัยและพัฒนา “ประตูสแกนอุณหภูมิร่างกายมนุษย์แบบเดินผ่าน” (Walk-through body temperature scanner) หรือเครื่องสำหรับสแกนอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ เพื่อการเฝ้าระวังและคัดกรองบุคคลหรือผู้ป่วยที่มีไข้สูง คาดว่าจะมีส่วนช่วยในการเฝ้าระวังและตรวจจับผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้อีกทาง

นายอนวัช เสริมสวรรค์ รองคณะบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ สจล. เปิดเผยว่า ประตูสแกนอุณหภูมิอาศัยหลักการทำงานของการตรวจวัดคลื่นรังสีความร้อน ที่สามารถสแกนอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์ในช่วง 30-50 องศาเซลเซียส พร้อมระบบไฟแจ้งเตือนสถานะไฟแดงและไฟเขียว โดยมีความคาดเคลื่อนในการตรวจจับเพียง 5% และยังสามารถรองรับระบบตรวจจับใบหน้าด้วย AI เพื่อเพิ่มความแม่นยำในอนาคต โดยเครื่องสแกนอุณหภูมิสามารถปรับลดเพิ่มตามการตั้งค่าการตรวจวัดได้ต่ำสุด 20 องศาเซลเซียส และสูงสุด 50 องศาเซลเซียสเครื่องดังกล่าวจะทำการตรวจจับอุณหภูมิร่างกายเมื่อมีคนเดินผ่านประตู เปรียบเสมือนเครื่องวัดไข้ทั่วไป แต่สามารถใช้ได้คนจำนวนมากและมีความสะดวกรวดเร็ว ปัจจุบันได้ทำการผลิตประตูสแกนอุณหภูมิร่างกายมนุษย์แบบเดินผ่านแล้วเสร็จ จำนวน 3 เครื่อง เฉลี่ยเครื่องละ 3-4 หมื่นบาท โดยนำไปใช้งานภายในพื้นที่ทางเข้าของ คลินิกเวชกรรม สจล. และ อีก 2 เครื่อง ที่โรงพยาบาลสิรินธร เพื่อเฝ้าระวังและคัดกรองผู้มีไข้ ป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา จากติดตั้งมาได้ระยะหนึ่งพบว่าการทำงานของเครื่องเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ เบื้องต้นได้มีหน่วยงานราชการติดต่อมา เพื่อให้ทางสถาบันฯ เข้าพูดคุยเพื่อขยายผลการใช้งานเครื่องประตูสแกนอุณหภูมิร่างกายมนุษย์แบบเดินผ่าน ในหน่วยงานของตนเองต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น