อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

จดทะเบียนวาเลนไทน์"บางรัก"แชมป์ 773คู่ น้อยสุด"ปทุมวัน"

"วันแห่งความรัก" หลายคู่รักจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรส 14 ก.พ. 63 กทม.รายงานสถิติ ทั้ง 50 เขต มีคู่รักเข้าจดทะเบียนทั้งสิ้น 2,913 คู่ หย่า 27 คู่ ซึ่งเขตบางรักยังคงครองแชมป์ จำนวน 773 คู่ และเขตที่มีคู่รักเข้าจดทะเบียนน้อยที่สุด คือ เขตปทุมวัน จำนวน 9 คู่ ศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.05 น.

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก แม้จะเป็นประเพณีแบบตะวันตก แต่ปัจจุบันได้แพร่หลายสู่สากลเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ถือเป็นการส่งมอบความรักของคนทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นความรักต่อบิดา มารดา คู่รัก กัลยาณมิตร รวมถึงความปรารถนาดี เอื้ออารีต่อกันในหมู่มนุษยชาติอีกด้วย สำหรับในประเทศไทยนั้น คู่รักหลายคู่ได้ถือเอาวันดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างครอบครัวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การจดทะเบียนสมรสถือว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความรักของสามีภรรยา ที่พร้อมจะใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อสร้างครอบครัว ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นการสร้างความสุขจากหน่วยเล็กที่สุดของสังคม ที่เราเรียกกันว่า สถานบันครอบครัว และสถาบันครอบครัวนี้เอง เปรียบเมือนแหล่งอนุบาลเบื้องต้นในการปลูกฝังคุณธรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกในคอบครัว เพื่อให้สมาชิกมีพัฒนาการตามวัยเดิบโตอย่างมีคุณภาพ รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

กรุงเทพมหานคร รายงานสถิติการจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก 14 ก.พ.63 ทั้ง 50 เขต มีผู้มาจดทะเบียนสมรส จำนวน  2,913 คู่ โดยเขตที่มีคู่รักไปจดทะเบียนสมรสมากที่สุดยังคงเป็น "เขตบางรัก" จำนวน  773 คู่ รองลงมาใน 10 อันดับแรก คือ เขตบางขุนเทียน 112 คู่, เขตลาดกระบัง 103 คู่, เขตบางซื่อ 97 คู่, เขตสายไหม 82 คู่, เขตบางแค 80 คู่, เขตดอนเมือง 80 คู่, เขตหลักสี่ 80 คู่ เขตมีนบุรี 70 คู่, และเขตจตุจักร 58 คู่ เขตที่มีคู่รักไปจดทะเบียนสมรสน้อยที่สุด คือ "เขตปทุมวัน" จำนวน 9 คู่ นอกจากนี้มีผู้มาจดทะเบียนหย่าในวันแห่งความรักใน 21 เขต รวมจำนวน 27 คู่


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 47