อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

สกัดโควิด!เร่งปิดร้านคล้ายผับ แม้ไม่เปิดเพลง-ขายเมา

กำชับ 50 เขต คุมเข้มตามประกาศปิดสถานบริการอย่างเคร่งครัด แม้จะปรับตัวด้วยการไม่แสดงดนตรี ไม่เปิดเพลง ไม่แสดงโชว์ และไม่จำหน่ายสุรา พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 17.55 น.


เมื่อวันที่ 19 มี.ค. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้ผู้อำนวยการเขต 50 สำนักงานเขต ดำเนินการตรวจสอบและติดตามให้สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18-31 มี.ค.อย่างเคร่งครัด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปิดสถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ตามความมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 แม้ว่าสถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ จะปรับตัวด้วยการไม่จัดแสดงดนตรี ไม่มีการเปิดเพลง ไม่แสดงโชว์ ไม่จำหน่ายสุรา

แต่ยังถือว่าเป็นประเภทกิจการสถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ จึงต้องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวตามคำสั่งฯ หากสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการฝ่าฝืน จะมีความผิดตามมาตรา 52 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 40