อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

ถ้าไร้'แอลกอฮอล์ล้างมือ' เอาตัวรอด'โควิด-19'อย่างไร?

“ชุมชนเมือง-เดลินิวส์” พาไปหาคำตอบหากไร้ “เจลแอลกอฮอล์” หรือ “แอลกอฮอล์” จะใช้อะไรทดแทนในยุคเชื้อไวรัส "โควิด-19" ระบาด? จันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น.


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ “เจลแอลกอฮอล์” ล้างมือมีราคาสูง หนำซ้ำยังหาซื้อยากมากขึ้น ทำให้ประชาชนไม่สามารถซื้อเก็บไว้เพื่อใช้ป้องกันตนเองได้ และเกิดภาวะสินค้าขาดตลาดในบางพื้นที่                     

“ชุมชนเมือง-เดลินิวส์” จึงได้ติดต่อสอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญ ถึงสถานการณ์เจลแอลกอฮอล์และแนวทางการปฏิบัติตนท่ามกลางสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอีกทางหนึ่ง


    
นายเมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า กองเภสัชจะบริหารจัดการเรื่องเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งใน กทม.มีเพียงพอสำหรับผู้ป่วย รวมทั้งผู้กักตัวอยู่ที่บ้าน หรือสถานบริการหน่วยแพทย์ ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง แต่ในส่วนประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถหาซื้อเจลแอลกอฮอล์ได้ ทางการแพทย์แนะนำให้ล้างมือด้วยสบู่หรือสารซักฟอก อาทิ น้ำยาล้างมือ น้ำยาล้างจาน หรือเป็นสารที่สามารถล้างสลายคราบไขมันได้ สามารถนำมาใช้ชำระล้างเพื่อฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ทั้งหมด ส่วนในกลุ่มประชาชนที่แพ้แอลกอฮอล์ แนะนำให้ล้างมือด้วยน้ำสบู่ โดยเลือกสบู่ที่อ่อนโยนไม่ระคายเคืองต่อผิว เพราะในสบู่มีความเข้มข้นสูงและล้างมือบ่อยอาจทำให้เกิดการแพ้ได้ 


    
ฝากถึงประชาชนทั่วไปในการปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำง่าย ๆ เพียงแค่ 3 ข้อ ดังนี้ 1.ล้างมือบ่อย ๆ เมื่อมีโอกาส หากไม่สามารถล้างด้วยสบู่ได้ให้ใช้แอลกอ ฮอล์เจลหรือน้ำทดแทน 2.หากมีภาวะป่วย ไอ จาม มีน้ำมูกให้สวมใส่หน้ากากอนามัยและไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูอาการ และ 3. พยายามรักษาระยะห่างจากบุคคลอื่นในระยะ 1 เมตรเป็นอย่างน้อย ถ้าปฏิบัติตาม 3 ข้อนี้ได้  ทุกคนจะปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19
    
นางบุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า ได้เข้าประชุมร่วมกับกรมสรรพสามิตได้รับการยืนยันว่าแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซนต์ จะไม่ขาดตลาดแน่นอน ซึ่งแอลกอฮอล์ 95 เปอร์ เซ็นต์ เป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งในการทำแอลกอฮอล์เจล ส่วนในกรณีที่สินค้าขาดตลาด เกิดจากปริมาณความต้องการใช้ของประชา ชนมีสูงมากกว่าปกติ จึงทำให้ในส่วนที่ยังมีอยู่ต้องเก็บไว้ให้ใช้ในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้ทางบริษัทเอกชนไม่มีแอลกอฮอล์ 95 เปอร์ เซ็นต์ ในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ สำหรับการผลิตแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ ทางกรมสรรพสามิตก็ยืนยันว่าภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ เจลล้างมือจะมีวางขายตามท้องตลาดมากขึ้น 


    
นางบุญญวรรณ เปิดเผยอีกว่า ปัจจุบันมีประชาชนบางกลุ่มยังเข้าใจผิดว่า แอลกอ ฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้ฆ่าเชื้อได้ แต่ในความเป็นจริงไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้โดยตรง เพราะมีสถานะการระเหยที่รวดเร็วดังนั้น แอลกอฮอล์ที่สามารถใช้ฆ่าเชื้อโรคได้ดีที่สุดคือ “แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซนต์” เพราะมีความเข้มข้นสูงและการฆ่าเชื้อโรคต้องมีการสัมผัสกับผิวหนังในระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะเกิดการระเหย สิ่งที่อยากเตือนประชาชนในระหว่างที่เจลแอลกอฮอล์ขาดตลาด คือ แอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้ฆ่าเชื้อได้โดยการเจือจาง แต่เราไม่สามารถทราบได้ว่าในท้องตลาดที่มีขายอยู่เป็นแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์จริงหรือไม่และการเจือจางในสัดส่วนที่แอลกอฮอล์มีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อโรคนั้น ต้องใช้เอสทานอล หากทำให้ค่าความเป็นกรดสูง อาจเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังได้  ประชาชนจึงต้องระวังส่วนประกอบในผลิตภัณฑ มีหลายคนถามว่าหากแพ้เจลแอลกอฮอล์ไม่สามารถนำมาล้างมือฆ่าเชื้อโรคได้ สามารถนำผลิตภัณฑ์หรือสารตัวอื่นมาใช้ชำระล้างฆ่าเชื้อโรคได้แทนเจลแอลกอฮอล์อย่างไร กรณีนี้ต้องตอบว่าบางคนแพ้สารตัวที่เป็นเนื้อเจล ก็ให้หลีกเลี่ยงการทำความสะอาดโดยแอลกอฮอล์เจล แต่เปลี่ยนเป็นการใช้แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์แทน ส่วนกรณีบางคนที่แพ้แอลกอฮอล์โดยตรง สามารถใช้สบู่หรือน้ำสบู่ล้างมือได้


    
ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม  ทิ้งท้ายว่า นอกจากแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ ยังมีตัวสารอื่นที่สามารถใช้ได้ อาทิ Sodium hypochlorite 0.1-0.5 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในผลิตภัณฑ์ไฮเตอร์ซักผ้าขาว สามารถนำมาผสม 1 ส่วนต่อน้ำ 25 ส่วน หรือ Pine oil 0.23 เปอร์เซ็นต์ ในผลิตภัณฑ์ Dettol multi-use disinfectant สามารถนำมาผสม 1 ส่วนต่อน้ำ 20 ส่วน เพื่อเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 ได้ แต่อาจมีค่าความเป็นกรดสูง ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและมีกลิ่นที่ฉุนรุนแรง สุดท้ายฝากถึงประชาชนให้มีวินัยในตัวเอง ไม่สัมผัส จับวัสดุสิ่งของในที่สาธารณะหรือมีสารระเหยติดอยู่ ไม่นำมือไปสัมผัสหน้า ดวงตา และหมั่นชำระล้างทำความสะอาดมือเป็นประจำ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรค. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    96%
  • ไม่เห็นด้วย
    4%

ความคิดเห็น