อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

บิ๊กคลีนนิ่งใหญ่39สวนกทม. ลดพื้นที่เสี่ยงหยุดแพร่เชื้อโควิด-19

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำทีมจิตอาสา ทำความสะอาดสวนสาธารณะ 39 แห่งพร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสวนสาธารณะในทุกเขตป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 12.55 น.


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ทำให้กรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่บางแห่งเป็นการชั่วคราวและระดมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ทั่วกรุงเทพฯ 

วันที่ 26 มี.ค. ที่สวนจตุจักร ฝั่งถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดกิจกรรมจิตอาสา บิ๊กคลีนนิ่ง ทำความสะอาดสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จำนวน 39 แห่งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต หน่วยพระราชทาน กอ.รมน. กทม. ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างต่อเนื่องกรุงเทพมหานครตระหนักถึงสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นจึงกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าว โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่ง ทำความสะอาดพื้นที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่ จำนวน 39 สวน และสวนสาธารณะในแต่ละพื้นที่ทั้ง 50 เขตที่มีนักท่องเที่ยวและประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค  โดยจะล้างทำความสะอาดสวนสาธารณะ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ศาลาพักผ่อน อุปกรณ์ออกกำลังกาย สนามเด็กเล่น โต๊ะ เก้าอี้ ม้านั่ง ลานกีฬา สะพานชมปลา รวมถึงพื้นถนนทางเดิน -วิ่ง ออกกำลังกาย และห้องสุขา

พร้อมทั้งมีมาตรการดูแลและป้องกันผู้ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค อาทิ สวมหน้ากากอนามัย ถุงมือ และเว้นระยะห่างประมาณ 1 - 2 เมตร ขณะปฏิบัติงานทุกแห่ง ส่วนแต่ละสำนีกงานเขตก็ได้ร่วมกันล้างทำความสะอาดสวนสาธารณะ ประกอบด้วย สำนักงานเขตบางกอกน้อย ทำความสะอาดสวนสาธารณะ ณ สวนสาธารณะ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถนนบางขุนนนท์ สนามเด็กเล่นภายในสวนสาธารณะ สถานีรถไฟฟ้า MRT บางขุนนนท์ และไฟฉาย เขตบางกอกน้อย

สำนักงานเขตคลองสานทำความสะอาด สวนสาธารณะในเขตพื้นที่ ได้แก่ สวนป่ากทม. เฉลิมพระเกียรติ เชิงสะพานพระปกเกล้า เเละสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ทำความสะอาดสวนสาธารณะ ภายในสวนบางกอกใหญ่ 

โซนกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก นำเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรม ล้างทำความสะอาดพื้นที่สวนสาธารณะในพื้นที่ เช็ดถูบริเวณม้านั่ง ทางเดิน-วิ่ง ศาลาที่พักภายในสวน เก็บกวาดขยะ ตัดแต่งต้นไม้ .

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 33