อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

อยู่บ้านดีกว่าออกมา'เสี่ยงโควิด' เว้นมีความจำเป็นต้องพบแพทย์

“ชุมชนเมือง” ประจำวันที่ 27 มี.ค. 63 รณรงค์กลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง “ควรอยู่ในเคหสถาน” ยกเว้นมีความจำเป็นต้องพบแพทย์ ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.

    
“ชุมชนเมือง” ประจำวันที่ 27 มี.ค. 63 000 “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกข้อกำหนดเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยหลักใหญ่ใจความสั่งห้ามเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค และให้ผู้ว่าฯ กทม. และผู้ว่าฯทุกจังหวัด ออกคำสั่งสั่งปิดสถานที่ที่มีคนจำนวนมากเป็นการชั่วคราว เพื่อยับยั้งการร่วมกันทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อโรค ที่สำคัญยังห้ามกักตุนสินค้า ยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม สินค้าอื่นที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน และให้ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เป็นผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ที่ตนรับผิดชอบ หากมีปัญหาให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทันที 000

000 
สำหรับกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง “ควรอยู่ในเคหสถาน” ได้แก่ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป, กลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคใระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ และกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ยกเว้นมีความจำเป็นเพื่อการพบแพทย์ การรักษาพยาบาล นอกจากนี้ตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรภาค 1 ได้ตั้งด่านตรวจ 24 ชั่วโมง ในบริเวณถนนฝั่งขาเข้าและขาออกพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งในปริมณฑล 7 จุด มีการตรวจบัตรประชาชน, วัดไข้, ซักถามประวัติการเดินทาง จึงขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ทั้งหมดก็เป็นมาตรการเข้มข้นที่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือ เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพ และคืนความสงบสุข ปลอดภัยจากโรคให้กับประเทศ 000

000 ฝากแจ้งสำหรับผู้มีสุขภาพแข็งแรง และไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หากพร้อมแล้วเชิญชวนไปบริจาคโลหิต หลัง “ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย” ออกมาประชาสัมพันธ์ปริมาณลือดในคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งเลือดกรุ๊ป A , กรุ๊ป B, กรุ๊ป O และ กรุ๊ป AB ซึ่งในส่วนมาตรการผู้จะร่วมบริจาค ต้องตอบแบบสอบถาม ผ่านการสัมภาษณ์ เพื่อคัดกรองตนเอง เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อจากผู้บริจาคโลหิตไปสู่ผู้ป่วยรับโลหิต ผู้บริจาคจะต้องตอบคำถามสุขภาพตรงตามความจริง หากเป็นผู้ที่อาศัย หรือเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ให้งดบริจาคโลหิต 4 สัปดาห์ ส่วนผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ นับตั้งแต่ตรวจพบเชื้อ และหายป่วย แม้ไม่มีอาการใด ๆ หลงเหลืออยู่ ก็ให้งดบริจาคโลหิต 3 เดือน 000


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 40