อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

กทม.ทบทวนประกาศรองรับพ.ร.ก. พบผู้ฝ่าฝืนแจ้งไลน์อัศวิน

หากพบผู้ฝ่าฝืนประกาศ กทม. ทั้ง 3 ฉบับ เพิ่มช่องทางแจ้งได้ผ่าน Line@ "อัศวิน คลายทุกข์" พร้อมสั่งเร่งทบทวนประกาศให้สอดคล้อง "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 19.40 น.


เมื่อวันที่ 26 มี.ค. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์ฯ กทม. โดยที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ พบป่วยจำนวน 418 คน เสียชีวิต 2 ราย มีผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบสวน 1,617 ราย

สำหรับการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองด่านเข้าเมือง รวม 12 จุด ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 27 มี.ค. ที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานเขตพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง อาทิ ติดตั้งแผงเหล็ก กรวยยาง บอลลูนไลท์ (ด่านละ 2 จุด) จัดบริการรถสุขาเคลื่อนที่ และสนับสนุนด้านอื่นๆ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องขอ

นอกจากนี้ จากประกาศเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ทั้ง 3 ฉบับ หากพบเห็นการชุมนุมคน หรือเปิดสถานประกอบการที่ได้ห้ามไว้  สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ Line@ “อัศวิน คลายทุกข์” : @aswinbkk เพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด

โดยในวันที่ 27 มี.ค. จะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2563 กทม. จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาแนวทางข้อปฏิบัติและข้อแนะนำสำหรับกิจการDelivery ทั้งในส่วนมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ ผู้ส่งอาหาร การบรรจุอาหาร การจัดภาชนะรองรับอาหารของผู้รับ  รวมทั้งจะเสนอให้พิจารณาทบทวน หรือปรับปรุงประกาศของ กทม.ทั้ง 3 ฉบับที่ออกมา ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย .
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    75%
  • ไม่เห็นด้วย
    25%