อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

ถวายหน้ากากผ้าแด่พระสงฆ์ ใช้ป้องกันช่วงโควิดระบาด

กรุงเทพมหานคร ห่วงใยในสุขภาพของพระสงฆ์ และสามเณร เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้หน้ากากอนามัยขาดแคลนและหาซื้อได้ยาก ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.


เมื่อวันที่ 27 มี.ค. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคม กทม. ร่วมกันถวายหน้ากากอนามัยชนิดผ้า แด่พระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร พระเทพวิสุทธิเวที เจ้าอาวาสวัดราชนัดดารามวรวิหาร พระวิสุทธิวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร และพระเทพสุตเมธี เจ้าอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหาร เขตพระนคร รวมจำนวน 800 ชิ้น พร้อมด้วยแอลกอฮอล์เจลล้างมือ จำนวน 120 ขวดซึ่งกรุงเทพมหานครโดยสำนักพัฒนาสังคมได้จัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชิ้น และจัดทำแอลกอฮอล์เจล จำนวน 270 ขวด เพื่อนำไปถวายแด่พระสงฆ์ 9 วัด ได้แก่ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดราชนัดดารามวรวิหาร วัดเทพธิดารามวรวิหาร วัดมหรรณพารามวรวิหาร วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดสังเวชวิศยาราม วัดพรหมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร) วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และวัดทัศนารุณสุนทริการาม

โดยจะถวายหน้ากากอนามัยชนิดผ้าวัดละ 200 ชิ้น และแอลกอฮอล์เจลวัดละ 30 ขวด สำหรับให้พระภิกษุ สามเณรใช้ดูแลสุขอนามัย ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดจนเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่ไปประกอบศาสนกิจ รวมถึงประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงวัดด้วย
ส่วนที่ชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบถุงขยะ จำนวน 500,000 ใบจากบริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด แบ่งเป็นถุงขยะสีดำ และถุงขยะสีแดง ที่ใช้สำหรับใส่ขยะติดเชื้อ เพื่อสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด- 19โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมรับมอบ โดยถุงขยะดังกล่าวกรุงเทพมหานคร จะแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลสังกัด กรุงเทพมหานคร 11 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร 68 แห่ง สำนักงานเขต 50 แห่ง และภารกิจของสำนักสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ตั้งถังขยะรองรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วไว้ตามสถานที่ต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร และขอความร่วมมือประชาชนแยกทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วออกจากมูลฝอยทั่วไป ด้วยการม้วนหรือพับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ใส่ถุงปิดสนิท เขียนติดหน้าถุง “หน้ากากอนามัย” แยกทิ้ง โดยรอรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตมาเก็บ หรือหากสะดวกสามารถนำมาทิ้งได้ตามสถานที่ที่กำหนด ซึ่งหน้ากากอนามัยที่ประชาชนแยกทิ้ง กรุงเทพมหานครจะเก็บรวบรวมและนำไปกำจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมต่อไป.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น