อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

สจล.จ่อเสนอใช้หอพักนศ. ทำรพ.สนามผู้ป่วยโควิด

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เตรียมเสนอ กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาใช้หอพักนักศึกษาพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง เป็นศูนย์พักผู้ป่วยโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์ ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 14.50 น.


เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสจล. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ปัจจุบัน นักศึกษาของ สจล. ที่พักอาศัยที่หอพักนักศึกษาพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง เดินทางกลับบ้านเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสจล. มีมาตรการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด และมีนโยบายให้บุคลากรทำงานจากที่บ้าน เพื่อลดระยะห่างทางสังคม จึงทำให้มีพื้นที่ในหอพักว่างสจล. จึงเตรียมเสนอกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเปิดโรงพยาบาลสนาม โดยใช้พื้นที่หอพักนักศึกษาพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ซึ่งมีพื้นที่จำนวน 21.5 ไร่ โดยจะใช้หอพัก 3 อาคาร จากทั้งหมด 8 อาคาร รวม 351 ห้อง จัดสรรออกเป็นห้องสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 75 ห้อง ห้องสำหรับเตรียมอาหาร ห้องซักรีด ห้องเก็บอุปกรณ์ต่างๆ และห้องสำหรับผู้ป่วยจำนวน 276 ห้อง เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ถูกคัดกรองมาจากโรงพยาบาลต่างๆ โดยเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในระยะเฝ้าสังเกตอาการ และระยะพักฟื้น ซึ่งภายในโรงพยาบาลสนาม จะมีการจัดโซนพื้นที่พักฟื้นของผู้ป่วย ตามระดับความรุนแรงของผู้ติดเชื้อนอกจากนี้ หอพักนักศึกษาแห่งนี้ ยังตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชน จึงถือว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย และมีความเหมาะสมที่จะเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยเบื้องต้น สจล. ได้ดำเนินการตรวจสอบ และประเมินความพร้อมของพื้นที่อย่างละเอียด ก่อนเปิดรับผู้ป่วย อีกทั้งมีมาตรการทำความสะอาดพื้นที่อย่างดีทั้งก่อนและหลังใช้งาน.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    17%
  • ไม่เห็นด้วย
    83%

บอกต่อ : 50