อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

รพ.สังกัดกทม.เพิ่ม3ช่องทางรับยา ลดแพร่เชื้อช่วงโควิดระบาด

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร แนะนำ 3 แนวทางในการติดต่อรับยาสำหรับผู้ป่วย โดยไม่ต้องมารพ. ลดความเสี่ยงการติดต่อแพร่เชื่อช่วงโควิด-19 จันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 10.50 น.


เมื่อวันที่ 30 มี.ค. พล.ต.ท. โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 กรุงเทพฯ-พื้นที่จังหวัดเสี่ยง ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและเน้นย้ำความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันตนเองและปฏิบัติตนตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  จึงได้จัดพื้นที่นั่งรอรับบริการในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วย โดยเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล รวมถึงการลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยมีแนวทางการรับยาของผู้ป่วย 3 แนวทางด้วยกัน  คือ การรับยาที่โรงพยาบาล จะยืดระยะเวลาการนัด ,การรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน และการรับยาทางไปรษณีย์

โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้าน ลดการเดินทาง เพื่อสกัดกั้นและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในกรณีผู้ใช้บริการหรือญาติผู้ป่วย ต้องการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยขอแนะนำให้เยี่ยมผ่านโทรศัพท์ด้วยวิธีวิดีโอคอล หรือวิธีอื่นแทนการเดินทางมาโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ที่มารับบริการ และลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30