อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

สจล.เปิดศูนย์นวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดตั้งศูนย์รวมนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 เฉพาะกิจ เพื่อคิดค้นประดิษฐ์นวัตกรรม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาล เพื่อให้มีเพียงพอต่อการรักษาผู้ติดเชื้อ และผู้เฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 15.35 น.


เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. แถลงข่าวไลฟ์สดผ่านเฟสบุ๊กแฟนเพจ KMITL เปิดตัวศูนย์รวมนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 (ศูนย์ KMITL GO FIGHT COVID-19 )ของสจล. เพื่อคิดค้นและประดิษฐ์นวัตกรรม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาล และหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ติดเชื้อและผู้เฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งรัฐบาลขอความร่วมมือให้ทุกคนร่วมมือกันในการลดการติดต่อและหยุดอยู่บ้าน เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อโรค แต่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ยังคงต้องรับมือกับผู้ป่วย และผู้ที่มีอาการเฝ้าระวังโรคจำนวนมาก ทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ และนวัตกรรมด้านการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคโควิด-19 ไม่เพียงพอ สจล.เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สามารถให้ความช่วยเหลือทางด้านนวัตกรรมได้ จึงเปิดศูนย์รวมนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 (KMITL GO FIGHT COVID-19) เพื่อเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ และนวัตกรรมในด้านการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคโควิด-19 โดยสำนักงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) เป็นการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ โดยศูนย์ดังกล่าวมีทีมนักพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม สจล. ที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านองค์ความรู้การนำนวัตกรรมต่างๆ ไปใช้ รวมถึงการผลิตเพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานที่มีความต้องการ อาทิ ห้องแยกโรคความดันลบ (Negative pressure room) โมเดลเครื่องช่วยหายใจ (GO RES) ประตูสแกนอุณหภูมิระบบ AI พร้อมระบบ พ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นต้นเบื้องต้นทางสจล. ได้มอบทุนในการคิดค้นประดิษฐ์นวัตกรรมต่างๆเหล่านี้แล้วจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อจะได้ผลิตและนำไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน โดยประชาชนสามารถร่วมบริจาคเพื่อจัดทำอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มอบให้กับโรงพยาบาลได้ที่ ชื่อบัญชี : สจล.นวัตกรรมสู้COVID-19 เลขบัญชี 693-0-31750-0 สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ทั้งนี้ สำหรับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่สนใจติดต่อสอบถาม และรับคำแนะนำด้านการพัฒนานวัตกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ ศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 มีนวัตกรรมที่พร้อมใช้งาน ได้แก่ 1.ห้องแยกโรคความดันลบ (Negative pressure room) โดยเบื้องต้น สจล. ร่วมกับกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการสร้างห้องแยกโรคความดันลบเพื่อใช้คัดกรองเชื้อโรค ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จำนวน 5 ห้องพร้อมใช้งานได้ทันที และโรงพยาบาลสิรินธรจำนวน 3 ห้องคาดว่าจะพร้อมใช้งานภายในเดือนเมษายน 25632.โมเดลเครื่องช่วยหายใจ (GO RES) ผลิตขึ้นโดย หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.มีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 5,000 – 10,000 บาท สจล. จึงมีแนวคิดการผลิตในปริมาณมาก เพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลที่มีความต้องการใช้งานกับผู้ป่วยโควิด-19 ในระดับที่มีอาการติดเชื้อในปอด ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจดังกล่าว อีกทั้งจำลองคุณสมบัติของเครื่องช่วยหายใจขนาดใหญ่ในโรงพยาบาล ให้อยู่ในขนาดที่พกพาได้ เพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาล และผู้ที่มีความจำเป็นในการใช้งาน สามารถนำไปใช้เองได้ที่บ้านและ3.ประตูสแกนอุณหภูมิระบบ AI พร้อมระบบพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ เพื่อคัดกรองบุคคลและพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าหรือออกจากสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก ซึ่งการคัดกรองด้วยระบบ AI จะช่วยลดความเสี่ยงในการใช้คนตรวจ ที่อาจเกิดการแพร่เชื้อระหว่างผู้ใช้งานและผู้คัดกรองได้ ทั้งนี้ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน สจล. ได้นำร่องใช้งานนวัตกรรมดังกล่าวเพื่อคัดกรองบุคคลก่อนเข้าอาคาร และพร้อมต่อยอดนวัตกรรมดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ในวงกว้าง.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 44