อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

ชงงบสภากทม.กว่า20ล้าน ใช้จัดการ13ด่านตรวจโควิด-19

กรุงเทพมหานคร (กทม.) เตรียมของบประมาณจากสภากรุงเทพมหานคร กว่า 20 ล้านบาท เพื่อดูแลผู้ปฏิบัติงานบริเวณด่านตรวจทั้ง 13 แห่ง ตลอดช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 พุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 15.25 น.


เมื่อวันที่ 8 เม.ย. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร ได้เปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ในที่ประชุม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้หารือสมาชิกสภาฯ ในการขอยืมเงินจากสภากรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด่านตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 13 แห่ง ซึ่งปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง เนื่องจากไม่สามารถใช้งบประมาณอื่นของกรุงเทพมหานครทำการเบิกจ่ายได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่เกิดขึ้น อาทิ ค่าอาหารในการดูแลเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ ค่าน้ำดื่ม ทางกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด ถึงแม้ปัจจุบันจะได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนบ้างแต่ไม่เพียงพอ จึงขอหารือในที่ประชุมเพื่อจะเสนอของบประมาณอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การหารือดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังยื้ดเยื้อออกไป กรุงทพมหานครจะได้มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการและดูแลผู้ที่มาปฏิบัติงาน ที่บริเวณด่านตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร คาดว่าจะของบประมาณไว้ที่ 20-25 ล้านบาท กรณีงบประมาณเหลือสามารถคืนงบประมาณตัวนี้กลับไปยังสภาฯได้ 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน จำนวน 50 ล้านบาทมาแล้ว ทางกรุงเทพมหานครก็จะดำเนินการเบิกงบตามระบบ ตั้งแต่ตั้งด่าน ในวันที่ 26 มี.ค. - 30 เม.ย. รวม 35 วัน นอกจากนี้ ทางกรุงเทพมหานคร ยังคงพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 แห่งเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระชาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงพิจารณารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ หากไม่สามารถทำการเปิดเทอมในวันที่ 1 ก.ค. จะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อ หลักสูตรการเรียนของนักเรียนของเทอม 1 ประจำปีการศึกษา 2563.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 43