อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

ด่านโควิดกทม.สกัดไข้สูง58ราย สั่งลงทะเบียนเช็กประวัติด่วน

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร รายงานผลตรวจคัดกรอง ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. - 7 เม.ย. พบประชาชนมีไข้รวมจำนวน 58 คน ผู้ว่าฯ กำชับทุกหน่วยงานกวดขันสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลสุขอนามัยของประชาชน พุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 17.50 น.


เมื่อวันที่ 8 เม.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 19/2563 โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะโฆษกของกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)ในที่ประชุมได้รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครประจำด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 จำนวน 13 จุด บริเวณพื้นที่รอยต่อจังหวัดใกล้เคียง ประจำวันที่ 7 เม.ย. ระหว่างเวลา 06.00 น. - 20.00 น. เปิดเผยว่า ดำเนินการตรวจยานพาหนะ จำนวน 9,453 คัน ตรวจวัดไข้ประชาชน จำนวน  24,000 คน พบประชาชนมีไข้หรืออุณหภูมิเกิน 37.5 องศา จำนวน 1 คน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. - 7 เม.ย. ด่านคัดกรองฯ ดำเนินการตรวจยานพาหนะ รวม 99,843 คัน ตรวจวัดไข้ประชาชน จำนวน 223,329 คน พบประชาชนมีไข้หรืออุณหภูมิเกิน 37.5 องศา รวมจำนวน 58 คน ซึ่งได้ส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลในสังกัด พร้อมทั้งลงทะเบียนและตรวจสอบประวัติเพื่อติดตามผลอย่างใกล้ชิด

สำหรับความคืบหน้าการผลิตหน้ากากอนามัยผ้า วันที่ 8 เม.ย. กรุงเทพมหานครสามารถผลิตหน้ากากอนามัยผ้า ได้จำนวน 179,588 ชิ้น แจกจ่ายไปแล้ว จำนวน 170,440 ชิ้น ส่วนการผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้า Face Shield (ณ วันที่ 8 เม.ย.63) สามารถผลิตได้ จำนวน 18,436 ชิ้นทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลสุขอนามัยของประชาชน โดยกวดขันร้านอาหาร สถานประกอบการ ให้ดำเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(ฉบับที่ 5) อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง รวมทั้งลงพื้นที่ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับวิธีป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเน้นย้ำการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ในทุกสถานที่ ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน และที่สาธารณะ โดยเฉพาะการเพิ่มระยะห่างของสมาชิกในครอบครัว เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19

นอกจากนี้ให้ดำเนินการแจกจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือและแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับป้องกันแก่เจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ให้เพียงพอ อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ถุงมือ รวมทั้งหน้ากาก face shield ในส่วนของประชาชนที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางออกนอกที่พักอาศัยของตัวเองเวลากลางคืนในช่วงเวลาที่มีการประกาศห้ามออกนอกเคหสถานตาม พรก.ฉุกเฉิน และไม่ใช่บุคคลที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศดังกล่าว สามารถยื่นขออนุญาตได้ที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือกองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 ตามท้องที่ที่ผู้ขอมีภูมิลำเนาหรือสถานที่ทำงานอยู่คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 40