อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

กทม.แจกแอลกอฮออล์ตลาดนัด ย้ำใส่หน้ากากป้องกันโควิด

รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่แจกแอลกอฮอลล์ล้างมือให้แก่ผู้ค้าและประชาชน ที่ตลาดนัดเมืองมีนและตลาดนัดธนบุรี ย้ำสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างป้องกันเชื้อโควิด-19  อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.15 น.


เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ที่ตลาดนัดเมืองมีน เขตมีนบุรี และตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวัฒนา นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่แจกแอลกอฮอลล์ล้างมือให้แก่ผู้ค้าและประชาชนที่มาใช้บริการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ภายหลังมีมาตรการผ่อนปรน และเปิดตลาดให้ประชาชนมาใช้บริการ จึงมอบหมายให้สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร นำแอลกอฮอลล์ล้างมือขนาด 100ซีซี มาแจกจ่ายให้แก่ผู้ค้าและประชาชนที่มาใช้บริการตลาดที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 แห่ง เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19โดยวันนี้แจกแอลกอฮอลล์ล้างมือ ให้แก่ผู้ค้าและประชาชนที่มาใช้บริการตลาดนัดเมืองมีน จำนวน 3,200 ขวด และตลาดนัดธนบุรี จำนวน 2,800 ขวด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ค้าให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ทำการค้า ล้างมือบ่อยๆ จัดหาเจลล้างมือประจำแผงค้า เพื่อบริการลูกค้าที่มาใช้บริการ ดูแลลูกค้าให้เว้นระยะห่างในการเลือกซื้อสินค้า

และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมพบว่าผู้ค้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สวมหน้ากากอนามัยทุกคน การเว้นระยะห่างก็เป็นไปตามระเบียบ ไม่มีการรวมตัวหรือรุมแย่งกันซื้อสินค้าสำหรับการจัดแอลกอฮอล์ล้างมือประจำร้านค้า พบว่ามีร้านค้าประมาณ 80% ที่จัดไว้สำหรับบริการลูกค้า ส่วนร้านจำหน่ายอาหารได้จัดทำแผงกั้นและเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ด้านกิจการที่ต้องขอความร่วมมือเป็นพิเศษ อาทิ ร้านแต่งเล็บ ร้านทำผม ได้เน้นย้ำให้รักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 35