อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

ลดแพร่เชื้อเคร่งมาตรการ'เว้นระยะห่าง' ระบบขนส่งสาธารณะ

สสส. ระบุช่วงมาตรการผ่อนปรน ส่งผลให้ประชาชนเดินทางมากยิ่งขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดอาจทำให้โควิด-19 กลับมาระบาด กทม.ย้ำระบบขนส่งสาธารณะปฏิบัติมาตรการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.50 น.


เมื่อวันที่ 25 พ.ค. นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระบุในช่วงมาตรการผ่อนคลาย ส่งผลให้การเดินทางของประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งหากระบบขนส่งสาธารณะไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด อาจทำให้โควิด-19 กลับมาระบาดว่า สำนักการจราจรและขนส่ง มีมาตรการป้องกันโควิด-19 ในระบบขนส่งมวลชนที่อยู่ในความดูแล ของ กทม.

ประกอบด้วย มาตรการดูแลการขนส่งทางน้ำ (เรือโดยสาร) ได้เพิ่มการทำความสะอาดบริเวณท่าเรือ รวมถึงภายนอกตัวเรือ โดยเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ จาก 2 ครั้ง/วัน เป็น 4 ครั้ง/วัน พร้อมเตรียมเจลแอลกอฮอล์บริการให้ประชาชนก่อนขึ้นเรือ วัดอุณหภูมิทั้งผู้ให้บริการและประชาชนก่อนใช้บริการ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน รวมถึงจัดตำแหน่งการนั่งในเรือโดยเว้นระยะห่างทางสังคมสำหรับในส่วนของรถไฟฟ้าบีทีเอส มีมาตรการเข้มงวดผู้โดยสารให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะใช้บริการทั้งภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า และมีการทำเครื่องหมายบนที่นั่งให้มีการเว้นสลับที่นั่ง รวมถึงปรับเพิ่มขบวนรถและความถี่การให้บริการในช่วงเร่งด่วนก่อนเวลาเคอร์ฟิว เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน อีกทั้ง ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างในการเดินทางผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ได้จัดบริการเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคไว้บริเวณหน้าห้องจำหน่ายตั๋ว มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในรถ เพิ่มความถี่การทำความสะอาดสถานีทุก 1-2 ชม. บริเวณชั้นจำหน่ายตั๋วและชั้นชานชลามีการทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่าง นอกจากนี้ยังได้มีการวางแผนการให้บริการ เพื่อรองรับมาตรการผ่อนคลายในระยะต่อไป

ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการเดินทางในแต่ละวัน เพื่อรองรับผู้โดยสารที่อาจตกค้างจากการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancig) การทำความสะอาดยานพาหนะของระบบขนส่งมวลชนและระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ การคัดกรองผู้โดยสารก่อนเข้าใช้ระบบสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบัติงานแบบเหลื่อมเวลา เพื่อกระจายจำนวนผู้โดยสารในระบบขนส่งมวลชน ไม่ให้หนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วนคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%