อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

หวั่น'โควิด'ระบาดระลอกใหม่ กำชับปฏิบัติตามมาตรการเคร่ง

สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง ส่งผลให้ประชาชนละลายการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มขึ้น อาจส่งผลทำให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น.


เมื่อวันที่ 25 พ.ค. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 48/2563 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือกันถึงพฤติกรรมของประชาชนที่ปัจจุบันเริ่มคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อโรคโควิด-19 ลงไปค่อนข้างมาก ทำให้ประชาชนรวมถึงสถานประกอบการบางส่วนเริ่มละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อโควิด-19  ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ขึ้นได้  ที่ประชุมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต ตำรวจนครบาล และ กอ.รมน.กทม. ตรวจแนะนำสถานประกอบการ และประชาชนที่ประกอบกิจกรรมทุกประเภทอย่างเข้มข้น เพื่อให้คำแนะนำสถานประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการผ่อนปรนอย่างเคร่งครัด  ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และการล้างมือบ่อย ๆ 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังแจ้งเตือนไปถึงประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และผู้ที่มีโรคประจำตัว หากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือมีอาการเจ็บป่วยไม่มาก หรือสามารถดูแลรักษาด้วยตนเองได้ ขอให้หลีกเลี่ยงการไปโรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคไม่ว่าเชื้อโควิด-19 หรือเชื้อโรคอื่นใด รวมทั้งขอให้สำนักอนามัยประสานสำนักงานเขตเพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง อาทิ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ต้องขังแรกรับ พนักงานขับรถและพนักงานประจำรถสาธารณะ พนักงานไปรษณีย์และพนักงานส่งของ พระหรือนักบวชหรือผู้ปฏิบัติงานในศาสนสถาน คนงานก่อสร้าง บุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง ผู้เกี่ยวข้องที่มีความเสี่ยงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร บุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจที่ต้องพบปะประชาชนจำนวนมาก พนักงานร้านอาหาร ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ในตลาด รวมถึงพนักงานขายของในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตามสำหรับการใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ" ที่รัฐบาลและกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนสแกนคิวอาร์โค้ด ก่อนและหลังเข้าใช้บริการสถานประกอบการต่างๆ นั้น ศบค.กทม. ขอแจ้งเตือนประชาชนว่า ปัจจุบันมีเพียงเว็บไชต์ www.ไทยชนะ.com เท่านั้น ยังไม่มีแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์อื่นใด จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอย่าหลงเชื่อและกรอกข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่นใด เพราะอาจถูกโจรกรรมข้อมูลได้

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%