อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

แจกถุงยังชีพเพิ่มอีก2,090ชุด เน้นชุมชนตกสำรวจไร้เยียวยาโควิด

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพย่านบางกะปิและบึงกุ่ม เพื่อเร่งบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 20.15 น.


เมื่อวันที่ 25 พ.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เขตบางกะปิ 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดกลางและชุมชนไขศรีปราโมชพัฒนา และพื้นที่เขตบึงกุ่ม 14 ชุมชน

ได้แก่ ชุมชนคลองบางเตยบน ชุมชนนวกานต์ คอนโดนวกานต์ ชุมชนเกาะหลังเจริญกาญน์ 9 ชุมชนสุดซอย 22 หมู่บ้านสหกรณ์ ชุมชนริมคลองรหัสเขตบึงกุ่ม ชุมชนหลังหมู่บ้านสหกรณ์ ชุมชนกลุ่มหลังวัดสุวรรณประสิทธิ์ ชุมชนกลุ่มรถซาเล้งกลางซอยนวมินทร์ 42 ชุมชนกลุ่มเช่าที่ดินซอยนวมินทร์ 42 ชุมชนหมู่บ้านเสริมศิริ ชุมชนหมู่บ้านวรรณจิตร ชุมชนแก้วฟ้าชัยมงคล และชุมชนข้างหมู่บ้านสายอักษร รวมทั้งสิ้น 2,090 ครัวเรือน กรุงเทพมหานครดำเนินการแจกจ่ายถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยนำสิ่งของที่ได้รับมอบจากหน่วยงานทุกภาคส่วนและผู้มีจิตศรัทธามาแจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ หมุนเวียนแจกจ่ายตามชุมชนในพื้นที่ 50 สำนักงานเขต ที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดๆ

ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย.63 และดำเนินการแจกจ่ายอย่างต่อเนื่องทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ จนถึงปัจจุบันกว่า 50,000 ครัวเรือน พร้อมทั้งแจกแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัยให้ประชาชนที่มารับถุงยังชีพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอีกด้วย. 

บอกต่อ : 35