อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

สแกนคิวอาร์โค้ดเข้า-ออกตลาดกทม. ควบคุมโควิดเริ่ม30พ.ค.

กทม. กำหนดให้ผู้เข้ามาใช้บริการ ตลาดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 แห่ง ลงทะเบียนสแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” ก่อนเข้าและหลังออกจากตลาด พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.45 น.


เมื่อวันที่ 28 พ.ค. นางวัลยา วัฒนรัตน์  รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ 30 พ.ค.นี้ เป็นวันแรก ที่กรุงเทพมหานครจะกำหนดให้ผู้เข้ามาใช้บริการ ตลาดนัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 แห่ง ต้องลงทะเบียน QR CODE “ไทยชนะ” ก่อนเข้าและหลังออกจากตลาดนัด ประกอบด้วย  ตลาดนัดจตุจักร เขตจตุจักร ตลาดประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร

ตลาดนัดเมืองมีน เขตมีนบุรี ตลาดบางกะปิ (ลาดพร้าว127) ตลาดสิงหา เขตคลองเตย ตลาดหนองจอก เขตหนองจอก ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) เขตทวีวัฒนา ตลาดเทวราช เขตดุสิต ตลาดราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ และตลาดรัชดาภิเษก เขตธนบุรี โดยข้อมูลดังกล่าวหน่วยงานของรัฐจะนำไปใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้นทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน พร้อมคิวอาร์โค้ด และจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บริเวณจุดเข้า-ออกตลาด รวมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการที่กรุงเทพมหานครกำหนดทางเสียงตามสายบริเวณโดยรอบ อย่างไรก็ดี กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ค้าภายในตลาดสวมใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการที่กรุงเทพมหานครกำหนด และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างเคร่งครัด
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 56