อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

งดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ลงคลอง ลดปัญหาอุดตันทางระบายน้ำ

กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือประชาชน ไม่ทิ้งขยะชิ้นใหญ่ลงคลอง เพื่อลดปัญหาขยะอุดตันทางระบายน้ำ ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพฯ อย่างยั่งยืน ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.55 น.


เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีปริมาณขยะสูงถึง 10,000 ตัน/วัน และมีแน้วโน้มจะขยายตัวตามสภาพเศรษฐกิจ และอัตราการบริโภคของประชากรกรุงเทพฯ ซึ่งขยะที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม รวมถึงขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่ใช้แล้วจากบ้านเรือน อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ ที่นอน โซฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า หากไม่มีการบริหารจัดการที่ถูกวิธี ไม่มีการจัดสถานที่ให้บริการทิ้งขยะชิ้นใหญ่ ก็จะทำให้มีการลักลอบทิ้งตามสถานที่รกร้างว่างเปล่า หรือแม่น้ำ ลำคลองส่งผลให้เกิดการกีดขวางการระบายน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำไหลลงท่อไม่ได้ เกิดเป็นปัญหาน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรสร้างความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตของประชาชน ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาขยะอุดตัน กีดขวางทางน้ำไหล และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร จึงขอความร่วมมือประชาชน ไม่ทิ้งขยะชิ้นใหญ่ลงสู่ลำคลอง และที่สาธารณะ ส่วนบ้านไหนหากต้องการทิ้งขยะชิ้นใหญ่ให้ติดตามกิจกรรม นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ขึ้น ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับ 50 สำนักงานเขต จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์หมุนเวียนไปตามซอย ชุมชน และหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ 50 สำนักงานเขตอย่างทั่วถึง และจะแจ้งวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าตามช่องทางสื่อสารต่างๆของ กทม. เพื่อเตรียมรวบรวมขยะชิ้นใหญ่มาทิ้งตามจุดนัดทิ้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือหากบ้านไหนมีจำนวนมากและห่างไกลจากจุดนัดทิ้งในแต่ละสัปดาห์ สามารถติดต่อขอรับบริการที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของทุกสำนักงานเขตในพื้นที่ โดยเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบที่ราชการกำหนด ทั้งนี้รถเก็บขยะของแต่ละสำนักงานเขต ที่ออกเก็บในทุกวันไม่สามารถเก็บขยะชิ้นใหญ่ได้ เนื่องจากบนรถมีระบบไฮโดลิค อาจทำให้ได้รับความเสียหาย จึงต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่เข้ามาดำเนินการจัดเก็บ.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 39