อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

ขยะล้น'คลองลาดพร้าว' กทม.จัดเก็บกว่า'30ตัน'ต่อวัน

เพจเฟซบุ๊ก @ผู้ว่าฯ อัศวิน โพสต์รูปพร้อมข้อความการดักและเก็บขยะในคลองลาดพร้าว บริเวณใต้ทางด่วนถนนประดิษฐ์มนูญธรรม ทำให้หลายคนเป็นกังวลว่าขยะเหล่านี้จะกีดขวางทางน้ำ ส่งผลทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ช่วงฤดูฝน จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 14.45 น.

หลังเพจเฟซบุ๊ก @ผู้ว่าฯ อัศวิน โพสต์รูปและข้อความการดักและเก็บขยะในคลองลาดพร้าว บริเวณใต้ทางด่วนถนนประดิษฐ์มนูญธรรม เขตห้วยขวาง ได้ถึง 5 คันรถบรรทุกต่อวันถือว่าขยะมีปริมาณที่มาก หลายคนเป็นกังวลหากขยะเหล่านี้กีดขวางทางน้ำและอุดตันเครื่องสูบน้ำ จะทำให้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเกิดน้ำท่วมสูงได้

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. นายไกรสรณ์ มากเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่า ขยะในคลองลาดพร้าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ1.ขยะ 2.วัชพืช โดยข้อมูลการเก็บขยะ/วัชพืชในคลองลาดพร้าว ปัจจุบันมีปริมาณขยะที่จัดเก็บ 908.6 ตันต่อเดือน คิดเป็น 30.29 ตันต่อวัน ซึ่งถือว่ามีปริมาณที่มากสำนักการระบายน้ำ จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นดำเนินการจัดเก็บขยะแบ่งออกเป็น 6 ชุด จัดเก็บขยะทุกวัน วันละ 2 รอบ ทั้งช่วงเช้าและเย็น ด้วยปัจจุบันเข้าสู่ฤดูฝนเรื่องที่เป็นกังวลคือขยะจะกีดขวางทางระบายน้ำ และส่งผลต่อทางระบายน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้ขยะในคลองมีปริมาณมากเกิดจากการทิ้งขยะลงในลำคลอง การพักอาศัยของชุมชนริมคลอง และบ้านเรือนที่ยังคงพักอาศัยอยู่ในคลอง การทิ้งขยะลงคลองไม่คำนึงผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลัง

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องการทิ้งขยะอย่างต่อเนื่อง จากความร่วมมือจากสำนักงานเขต นโยบายการนัดเก็บขยะทิ้งใหญ่ นอกจากนี้บ้านเรือนริมคลองถูกปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบของบ้านมั่นคง ทำให้รูปแบบการทิ้งขยะถูกจัดระเบียบมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามต้องขอความร่วมมือจากประชาชนร่วมกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะลงคลองหรือท่อระบายน้ำ เพื่อลดปัญหาขยะในคลองและน้ำท่วมขังจากการระบายน้ำไม่สะดวก
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 43