อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

พึงระวัง'ไข้เลือดออก'คล้ายโควิด ม.ค.-พ.ค.พบผู้ป่วย22%

“ชุมชนเมือง” ประจำวันที่ 3 มิ.ย. 63 000 อีกหนึ่งโรคที่น่าเป็นห่วง คือ สถานการณ “ไข้เลือดออก” ช่วงเดือน ม.ค.–พ.ค.ที่ผ่านมา จำนวน 1,284 ราย หรือคิดเป็นอัตราป่วยร้อยละ 22.66 พุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

    
“ชุมชนเมือง” ประจำวันที่ 3 มิ.ย. 63 000 อีกหนึ่งโรคที่น่าเป็นห่วง คือ สถานการณ “ไข้เลือดออก” ซึ่ง นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. แจ้งเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคดังกล่าว โดยได้สั่งติดตามสถานการณ์ พบสถิติผู้ป่วยในช่วงเดือน ม.ค.–พ.ค.ที่ผ่านมา จำนวน 1,284 ราย หรือคิดเป็นอัตราป่วยร้อยละ 22.66  000 

000 
สำหรับกลุ่มอายุพบมากที่สุดเป็น 5 - 14 ปี รองลงมา 15 - 34 ปี และ 0 - 4 ปี ตามลำดับ ทาง “สำนักอนามัย กทม.” จึงดำเนินการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไปสู่คนในครอบครัว โดยประสานกับสำนักงานเขตในพื้นที่ต่าง ๆ ช่วยเร่งรณรงค์ป้องกัน ทำความเข้าใจชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งจัดกิจกรรมบูรณาการผสมผสานกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั่วทุกเขต 000 

000 โดย “มดงาน” ที่สำคัญเป็นเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข กทม.ลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้ในมาตรการและวิธีการป้องกันตนเองจากโรค รวมทั้งลักษณะอาการของไข้เลือดออก ตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรองรับสถานการณ์ 000 

000 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง “ไวรัสโควิด-19” แพร่ระบาด เนื่องจากทั้ง 2 โรคมีอาการป่วยในช่วงต้นคล้ายคลึงกัน หากพบผู้ป่วยอาการรุนแรงสามารถตรวจหาเชื้อในสถานพยาบาลของ กทม.ได้ทันที 000

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%