อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

มุ่งพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมือง เป็นที่สาธารณะเพื่อชีวิตวิถีใหม่

ส่องความคืบหน้า Green Bangkok 2030 มุ่งพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ใน 3 แนวทาง พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 15.15 น.


เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ที่ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ Green Bangkok 2030 โดยมี นายชาตรี  วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กลุ่ม Big Trees Project และกลุ่ม We Park ร่วมประชุม

สำนักสิ่งแวดล้อมได้รายงานความคืบหน้าโครงการ GREEN BANGKOK 2030  โดยโครงการนำร่องเฟสที่ 1 มีความคืบหน้าไปมาก ปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนแล้ว 1 แห่ง ได้แก่ สวนปิยะภิรมย์ เขตบางกะปิ  นอกจากนี้โครงการ ณ สวนสันติพร เขตพระนคร กำหนดแล้วเสร็จในเดือน ส.ค. โครงการสวนบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้าตัดกับถนนเจ้าคุณทหาร พื้นที่ 18 ไร่ กำหนดแล้วเสร็จในเดือน ก.ย.  สำหรับโครงการสวนชุมชนเขตบางรัก สวนภายในซอยวิภาวดี 18 แยก 2 และสวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 ทั้งนี้ได้เตรียมแผนดำเนินการสำหรับดำเนินโครงการเฟสที่ 2 จำนวน 9 โครงการไว้แล้ว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564-2565ในที่ประชุม กลุ่ม We Park ได้เสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของเมืองให้เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ใน 3 แนวทาง ได้แก่ 1. พื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ว่างเปล่า พื้นที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งในสวนสาธารณะเดิม หรือการใช้พื้นที่ที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา มาทำเป็นพื้นที่การเกษตรสำหรับปลูกพืชผักสวนครัวที่ใช้บริโภค  2. พื้นที่ทางสัญจรที่ร่มรื่น ส่งเสริมให้ใช้ทางเท้าในการเดิน เพื่อลดการใช้รถยนต์ และ 3. พื้นที่สวนขนาดเล็ก (Pocket Park) แทรกตัวเข้าไปอยู่ในชุมชน เพื่อ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้ง่ายขึ้น  โดยทั้ง 3 แนวทางนี้ จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อให้พื้นที่สีเขียวในเมืองเป็นพื้นที่ที่มีคุณภาพและตอบสนองกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) อย่างแท้จริง.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 50