อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

กทม.แจงปมไม่จ่าย38%'ครูอาสา' เหตุรับเงินจากประกันสังคมแล้ว!

กทม. แจงปมเบิกจ่ายเงิน "ครูอาสา" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชี้ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนอีก 38% เนื่องจากตามมติ ครม.และของสำนักงานประกันสังคม ให้รับประโยชน์ทดแทนได้ทางเดียว อังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น.


เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สำนักงานพัฒนาสังคม กทม. กล่าวว่า ในส่วนของเงินครูอาสาที่ระบุว่าทางกรุงเทพมหานคร (กทม.) ยังไม่ได้จ่ายเงินอีก 38% จากกรณีที่มีการปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร(ชั่วคราว) ขอชี้แจงว่า สำนักพัฒนาสังคมฯ ได้จัดทำหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ขอความร่วมมือเร่งรัดการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้กับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กฯ ในฐานะนายจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 มี.ค. และวันที่ 31 มี.ค. ซึ่งเห็นชอบให้เพิ่มอัตราและปรับระยะเวลาได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ดังนี้ 1.ได้รับ 50% ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม เป็น 62% ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม ระยะเวลา 3 เดือน 2.กรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งบางรายได้รับเงินชดเชยในอัตราที่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ในอัตราไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา 3เดือน และ 3.ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง (เหลือ 4%) และผู้ประกันตน (เหลือ 1%) เป็นเวลา 3 เดือน

ดังนั้นกรณีที่ กทม.ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก38% ได้ เนื่องจากอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กได้รับเงินสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม 62% แล้วตามมติคณะรัฐมนตรีและเป็นไปตามแนวทางของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งสามารถรับประโยชน์ทดแทนได้ทางเดียว

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ปิดศูนย์ฯ ได้ขออนุมัติและเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้สามารถปฎิบัติงานในศูนย์ฯเด็กและได้รับค่าตอบแทนเต็มจำนวนในช่วงเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา โดยให้จัดหาอาหารกลางวันอาหารเสริม(นม) เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดศูนย์ฯ รวมทั้งได้ทำอาหารกลางวันและให้ผู้ปกครองมารับในช่วงที่ศูนย์ฯปิดชั่วคราว

ส่วนการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันตามงบอุดหนุนของกระทรวงมหาดไทย นายเฉลิมพล ชี้แจงว่า ตามปกติแล้วทางคณะกรรมการชุมชนซึ่งเป็นผู้ดูแลศูนย์ฯ จะนำเอกสารสำคัญทำเรื่องขอเบิกจ่ายเงินเดือนละ 1 ครั้งที่ฝ่ายพัฒนาสังคม และทางคลังของสำนักเขตแต่ละแห่งจะเป็นผู้ทำการจ่ายเงินให้ โดยขณะนี้ตนได้แจ้งไปทางเขตให้มีการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวฯในทุก15วัน.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 45