อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

โควิดซาถึงเวลา'ธุรกิจไมซ์'ฟื้นตัว กทม.ออกมาตรการจัดงานกระตุ้นศก.

"ชุมชนเมือง-เดลินิวส์" พาไปดูการกระตุ้น "ธุรกิจไมซ์" ให้ฟื้นตัว หลัง "วิกฤติโควิด-19" เริ่มซา หลายธุรกิจเริ่มปรับตัวเปิดกิจการ ภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อ พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น.


ปัจจุบันเดินทางมาถึงการ “คลายล็อก” ในเฟสที่ 5 หลายกิจกรรมและหลายสถานที่ได้รับการผ่อนปรนให้กลับมาจัดหรือเปิดให้บริการได้ เช่นเดียวกับการ “จัดประชุม สัมมนา งานอีเว้นท์ นิทรรศการ และจัดงานเลี้ยงพิธีต่าง ๆ” หลังจากต้องถูกสั่งระงับเป็นการชั่วคราว ช่วง “วิกฤติโควิด-19” ระบาดอย่างหนัก ทำให้หลายธุรกิจซบเซา บางแห่งต้องปิดตัวลง เพราะขาดสภาพคล่องทางการเงิน

อีกหนึ่งกิจการที่เคยอู้ฟู่ โกยเงินได้เป็นกอบเป็นกำ หนีไม่พ้น “ธุรกิจไมซ์” (Meetings,Incentives,Conventions,Exhibition:MICE) ในประเทศไทยต้องหยุดชะงัก จนกระทั่งผ่านไปนานหลายเดือน สถานการณ์ต่าง ๆ เริ่มดีขึ้น โดยไทยเตรียมเปิดประเทศ อนุญาตให้ต่างชาติเดินทางเข้ามาในไทย ผ่านการจับคู่ประเทศ โดยทำสัญญาเอ็มโอยูระหว่างประเทศจัดทำข้อตกลงการเดินทางระหว่างทั้งสองประเทศ เพื่อให้ธุรกิจไมซ์กลับมาสร้างรายได้อีกครั้ง“ชุมชนเมือง-เดลินิวส์” สัมภาษณ์พิเศษ นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร กล่าวถึงมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ได้จัดสัมมนาออนไลน์  Post COVIC-19 ชีวิตวิถีใหม่  กับการจัดระเบียบและขับเคลื่อนสร้างความพร้อมกรุงเทพและเมืองหลักเพื่อการจัดงาน ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งกรุงเทพมหานคร เป็น 1 ใน 5 เมืองไมซ์(MICE city) มีสถานที่จัดงานประชุมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ที่ได้มาตรฐานพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีที่พักและโรงแรมให้เลือกมากมายตั้งแต่ระดับเกสท์เฮาท์ไปจนถึงโรงแรม 5 ดาว โรงแรมบางแห่งยังพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน สามารถรองรับการจัดประชุมได้อย่างครบวงจร และได้รับมาตรฐานในระดับประเทศและนานาชาติ และยังเป็นเมืองแห่งความหลากหลายของศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีสถาปัตยกรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของผู้คนตลอดจนอาหารการกินมีแหล่งจับจ่ายซื้อสินค้าให้เลือกมากมายที่เป็นที่รู้จัก อาทิ ราชประสงค์ สยามสแควร์ พาหุรัด เยาวราช ตลาดน้อย จตุจักร และมีการคมนาคมที่สะดวก นายเกรียงไกร กล่าวอีกว่า จากความพร้อมและศักยภาพของกรุงเทพมหานคร ทำให้ได้รับความนิยมจากนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในการจัดงานประชุมนิทรรศการ และงานแสดงสินค้าต่าง ๆ จะเห็นได้จากรายงานของสมาคมการประชุมนานาชาติระดับโลก (International Congress and Convention Association: ICCA) รายงานว่าปี 2018 (พ.ศ. 2561) กรุงเทพมหานคร เป็นอันดับสองในด้านการประชุมนานาชาติระดับเมืองโดยมีการจัดประชุมจำนวน 135 งาน โดยกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศ การ(องค์การมหาชน) หรือทีเสบ ในการดำเนินงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ของกรุงเทพ มหานคร ร่วมมือส่งเสริมให้มีการจัดงานประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดงานประชุมนานาชาติ และการจัดงานแสดงสินค้า ส่วนด้านความปลอดภัย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักอนามัย สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต กำหนดและดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งในปี 62 งานแสดงสินค้านานาชาติของประเทศไทย สร้างรายได้ให้เศรษฐกิจถึง 20,292 ล้านบาท ส่วนการจัดงานอีเวนท์อื่น อาทิ งานแสดงสินค้าตามศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่ งานมอเตอร์โชว์ งานสัปดาห์หนังสือ การจัดคอนเสิร์ต งานเลี้ยงงานแต่งงาน ที่จะจัดขึ้นนั้น จะต้องมีมาตรการอย่างไรให้ปลอดภัยและห่างไกลจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นายแพทย์สุนทร  สุนทรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ถึงแม้การจัดงานเหล่านี้ไม่ต้องแจ้งให้ทางสำนักงานเขตทราบ แต่การจัดกิจกรรมเหล่านี้จะต้องจัดกิจกกรมอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครได้กำหนดไว้ และทางสำนักงานเขตจะออกสุ่มตรวจตามงานต่างๆ ว่าได้จัดมาตรการตามที่ราชกำหนดไว้หรือไม่ อาทิ การคัดกรองอุณหภูมิคนเข้า-ออกงานทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ การเว้นระยะห่างในงาน การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และผู้จัดงานรวมถึงเจ้าของสถานที่ จะต้องลงทะเบียนในแพลตฟอร์มไทยชนะ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สแกนลงทะเบียนเข้างานผ่านทางแพลตฟอร์มดังกล่าว เพราะหากมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อยู่ภายในงานในช่วงเวลาต่างๆ ทางทีมแพทย์จะสามารถคัดกรองบุคคลกลุ่มเสี่ยงและติดตามตัวมาทดสอบหาเชื้อได้อย่างรวดเร็ว 

โดยมาตรการควบคุมหลัก 1.ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมถึงห้องสุขาและให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 2.ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 3.ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ 4.ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนในพื้นที่โดยรอบห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 5.ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมีให้แออัด โดยพิจารณาจัดเป็นรอบเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับการจัดประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า โดยคิดเกณฑ์ตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน รวมทั้งพิจารณาเพิ่มพื้นที่ทางเดิน ให้มีสัดส่วนมากขึ้นสำหรับการจัดเลี้ยง งานพิธี งานแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ตให้งดเว้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการดำเนินการอื่นใด ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้

.ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด 7.ให้มีการควบคุมทางเข้าและออกจัดระบบคิวตามรอบงาน และลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่รวมถึงบริเวณพื้นที่จัดงาน และพิจารณาใช้ระบบเทคโนโลยีรองรับสำหรับการจัดนิทรรศการการแสดงสินค้าแบบออนไลน์และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนดส่วนมาตรการเสริม มีดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จามหรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคารอและติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน รวมถึงมีห้องแยกกรณีพบผู้ร่วมกิจกรรม มีอาการป่วยและให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกคน ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ทางราชการกำหนด 2.จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงสุขา ทั้งนี้ให้ทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศและจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ 3.อาจพิจารณาจัดที่นั่งให้มีระยะห่างในลักษณะ 2 ที่นั่งเว้น 1 ที่นั่งเฉพาะสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี 4.พื้นที่การเข้างานและพื้นที่รอคิวจัดให้มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร โดยทำสัญลักษณ์ให้ชัดเจน และให้มีการจัดระเบียบก่อนเข้าและออกจากงาน เพื่อป้องกันผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่นและ อาจเกิดภาวะและระเบียบได้

5.พิจารณาเหลื่อมเวลาเปิดและปิด การจัดการประชุม การอบรม การสัมนา การจัดนิทรรศการการจัดแสดงสินค้า งานพิธี การจัดเลี้ยง การแสดงดนตรี นาฏศิลป์คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือจัดให้มีการรับและส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อลดความแออัดของการใช้บริการขนส่งสาธารณะรวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค 6.ให้คำแนะนำผู้ร่วมกิจกรรม ตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการ และการจัดกิจกรรมรวมอย่างทั่วถึง ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 7.ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ระบบการเข้าออกสถานที่ โดยไม่อัดและระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาวและ 8.การจัดแสดงดนตรี คอนเสิร์ตเฉพาะการจัดที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น เพื่อป้องกันผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่นและอาจเกิดภาวะและระเบียบ.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 43