อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

กทม.ส่งเทศกิจร่วมตรวจสถานบันเทิง หลังผ่อนปรนระยะที่5

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุภาพรวมของการเปิดเทอมวันแรกผลออกมาในทิศทางที่ดี ส่วนการตรวจสถานประกอบกิจการที่ได้รับการผ่อนปรนระยะที่5 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมตรวจกับฝ่ายความมั่นคง พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.


เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ที่ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่7/2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกลว่า เมื่อวันที่ 1 ก.ค. เป็นเปิดเทอมวันแรก ภาพรวมถือว่าผลออกมาในทิศทางที่ดี ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด มีความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนเต็ม 100% โดยทางสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีการจัดเตรียมความพร้อมเรื่องมาตรการต่าง ๆ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ พบว่ามีการเรียนการสอนผ่านจอ Interactive LED ที่ทันสมัย สามารถรองรับการใช้งานที่ตอบโจทย์ ซึ่งในอนาคตจะหารือในที่ประชุมให้จัดการเรียนการสอนผ่านจอ Interactive LED ครบทั้ง 6 กลุ่มเขต พร้อมกับมอบหมายให้สำนักเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ไปประจำโรงเรียนในสังกัดทั้ง 437 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยอีกว่า ส่วนมาตรการผ่อนปรนเปิดสถานที่ในระยะที่ 5 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา ปัจจุบันถือว่าในกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดบริการตามปกติเกือบทั้ง 100% แต่ยังเหลืออีกเพียงไม่กี่กิจการ ที่ยังไม่สามารถเปิดบริการได้ ทางกรุงเทพมหานครยังคงเข้มงวดในการตรวจสถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในส่วนสถานบันเทิง ผับ-บาร์ อาบ อบ นวด โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหาร เป็นผู้ดูแลหลัก แต่ทางกรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมประสานการทำงาน และดูแลความเรียบร้อย รวมถึงให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งคัด เนื่องจากสถานประกอบการประเภทสถานบันเทิงยังถือเป็นพื้นที่เสี่ยง อาจจะมีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระลอกที่ 2.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น