อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

'เขตลาดกระบัง'แจ้งแก้หมายเรียก เกณฑ์ทหารก่อน22ก.ค.

ตามที่มีประกาศเลื่อนวันตรวจเลือกทหารประจำปี 2563 จากช่วงเดือนเมษายน 2563 ออกไปเป็นระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563 พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.45 น.


เมื่อวันที่ 2 ก.ค. นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง แจ้งว่า เขตลาดกระบัง ได้กำหนดวันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองเกินประจำการ ประจำปี 2563 ในวันที่ 2-5 สิงหาคม 2563 โดยแบ่งเป็นแขวง ดังนี้ วันที่ 2 สิงหาคม 2563 แขวงคลองสองต้นนุ่น, วันที่ 3 สิงหาคม 2563 แขวงทับยาว ,วันที่ 4 สิงหาคม 2563 แขวงลาดกระบัง และแขวงคลองสามประเวศ และวันที่ 5 สิงหาคม 2563 แขวงลำปลาทิว และแขวงขุมทอง

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขหมายเรียกฯ(แบบ สด.35) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง จึงขอแจ้งให้ทหารกองเกินที่อยู่ในกำหนดเรียกเข้ารับการตรวจเลือกฯ ปี 2563 ดำเนินการแก้ไขหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) ตามรายละเอียดดังนี้ 1.นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่อยู่ในกำหนดผ่อนผัน ยื่นเอกสารเพื่อดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563  2.แขวงคลองสองต้นนุ่น แขวงคลองสามประเวศ และแขวงขุมทอง ยื่นเอกสารเพื่อดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และ3.แขวงลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว และแขวงทับยาว ยื่นเอกสารเพื่อดำเนินการได้ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

โดยนำหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) บัตรประจำตัวประชาชน ใบสำคัญ (แบบ สด.9) ยื่นแก้ไข ณ สำนักงานสัสดีเขตลาดกระบัง ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานสัสดีเขตลาดกระบัง️ โทร. 0-2326 9011, 08-1780-7505, 0-93443-7500.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 54