อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

เร่งสำรวจลำรางสาธารณะ ลดปัญหาน้ำท่วมหมู่บ้านเศรษฐกิจ 

รองผู้ว่าฯกทม. ลงพื้นที่ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำภายในหมู่บ้านเศรษฐกิจ  เบื้องต้นสั่งเร่งสำรวจลำรางสาธารณะ เพื่อวางท่อระบายน้ำเพิ่มเติม หวังลดปัญหาน้ำท่วมหมู่บ้านเศรษฐกิจ พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.10 น.


เมื่อวันที่ 9 ก.ค.  ที่ชุมชนเศรษฐกิจร่วมใจพัฒนา (ซอยเศรษฐกิจ 27) หมู่บ้านเศรษฐกิจ เขตบางแค นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ผู้บริหารเขตบางแค และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำภายในหมู่บ้านเศรษฐกิจ  

สำหรับหมู่บ้านเศรษฐกิจ เขตบางแค มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2.75 ตร.กม. มีสภาพพื้นที่ลุ่มต่ำมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ เมื่อเกิดฝนตกลงมาในปริมาณมากจะก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว รวมถึงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังและการจราจรติดขัด เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านเศรษฐกิจ กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในหมู่บ้านเศรษฐกิจ พร้อมทั้งดำเนินการขุดลอกคลองต่างๆในพื้นที่โดยรอบ ได้แก่ คลองบางขี้แก้ง คลองบางจาก และคลองทวีวัฒนา ซึ่งคลองดังกล่าวจะรับน้ำจากหมู่บ้านเศรษฐกิจ จากนั้นจะระบายลงสู่คลองราชมนตรี และคลองภาษีเจริญ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าเพิ่มเติมบริเวณบ่อสูบน้ำภายในหมู่บ้านเศรษฐกิจทั้งหมด รวมจำนวน 9 แห่ง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนปีนี้

ภายหลังจากการลงพื้นที่แล้ว รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตบางแค ร่วมกันสำรวจและศึกษาพื้นที่บริเวณด้านหลังซอยเศรษฐกิจ 27 ซึ่งเป็นลำรางสาธารณะ เพื่อหาแนวทางในการวางท่อระบายน้ำเพิ่มเติม ระยะทางประมาณ 950 เมตร เพื่อเร่งระบายน้ำภายในหมู่บ้านและบริเวณถนนสายหลักในหมู่บ้านลงสู่คลองบางจาก หากพื้นที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมให้เร่งดำเนินการทันทีเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้านเศรษฐกิจ โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ เพื่อให้เกิดผลกระทบหรือความเดือดร้อนต่อชุมชนหรือประชาชนให้น้อยที่สุด ขณะเดียวกันในระหว่างที่อยู่ในการสำรวจพื้นที่ดังกล่าว ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำดำเนินการขยายบ่อสูบน้ำและก่อสร้างทำนบชั่วคราวเพิ่มเติมบริเวณริมคลองบางขี้แก้งและคลองบางจาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำภายในหมู่บ้านอีกทางหนึ่ง.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 40